Verblijf of vakantie in het buitenland doorgeven

Met een bijstandsuitkering mag u per kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. Het maakt niet uit of u de dagen gebruikt voor bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg bij ziekte of een vakantie. Geef vier weken voor vertrek door wanneer u naar het buitenland gaat en hoe lang u weggaat.

Lees meer

U laat ons vier weken voordat u vertrekt weten wanneer en hoe lang u naar het buitenland gaat. Dit kunt u op 2 manieren doen:

  • Online, via de knop 'Doorgeven boven aan de pagina. Hier heeft u uw DigiD voor nodig.
  • U kunt ons uw plannen telefonisch doorgeven: 14 055.

Gaat u op vakantie in Nederland? Dan hoeft u dit niet bij ons te melden.  Tenzij u een traject volgt. Dan heeft u toestemming nodig van een Trajectregiseur of van Lucrato.

Het kan zijn dat u langer gaat dan officieel is toegestaan. In dat geval krijgt u geen uitkering voor de dagen die u te veel heeft gebruikt. U heeft dan geen recht op een uitkering. Overleg met ons als u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat. Wij bespreken dan met u of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

U kunt een deel van de dagen dat u in een kalenderjaar in het buitenland mag verblijven combineren met een deel van de periode van het daarop volgende kalenderjaar. Dit kan zolang de aaneengesloten verblijfsperiode in het buitenland niet langer is dan 4 weken.

Gaat u naar het buitenland en blijft u langer dan 28 dagen weg? Dan moet u zich bij terugkomst melden in het Stadhuis. Neemt u dan bewijsstukken mee waaruit de dag van vertrek en thuiskomst blijkt.

U heeft dan toestemming nodig van uw contactpersoon. Gaat u zonder toestemming op vakantie? Dan moeten wij helaas een boeteonderzoek starten.

Uw Reactie
Uw Reactie