Rechten en plichten met een bijstandsuitkering

We doent ons best om u te ondersteunen, in goed overleg met elkaar. Het doel is dat we u helpen om (vrijwilligers)werk of scholing te vinden, passend bij u. Daarbij belasten we u zo min mogelijk met administratieve bewijsstukken. Zo houden we de aandacht op de doelen die u heeft afgesproken met uw contactpersoon.

 

We werken samen met u totdat u geen uitkering meer nodig heeft. Met duidelijke afspraken weet u wat u van ons kunt verwachten. Daarbij heeft u rechten en plichten.

Tijdens een gesprek met uw contactpersoon maakt u afspraken met elkaar. Kijk bij Rijksoverheid voor een overzicht van al uw rechten en plichten. Hieronder vindt u er een aantal.
 

Dit zijn uw rechten:

  • U krijgt op tijd een duidelijk besluit van ons op uw aanvraag of bezwaar.
  • U krijgt van ons juiste en volledige informatie die voor u relevant is.
  • U ontvangt op tijd uw uitkering.

Dit zijn uw plichten

  • U informeert ons binnen 1 week over veranderingen in uw situatie (met DigiD). Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weet of het gevolgen heeft voor uw uitkering.
  • U zet zich in om optimaal mee te doen in de maatschappij. Hiervoor werkt u mee met de mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te vinden, of om scholing te vinden om uw kansen te vergroten. Ook als het niet helemaal aan uw wensen voldoet.
  • U werkt goed samen met uw contactpersoon van de gemeente en komt uw afspraken na. 

We hebben regels voor iemand die bewust onjuiste informatie geeft of informatie weglaat. Zeker als die persoon daardoor onterecht een (te hoge) uitkering ontvangt.

Te veel ontvangen uitkering moet iemand terugbetalen, ook al is dat niet opzettelijk gebeurd. We onderzoeken of een boete mogelijk is als er sprake is van bewust verkeerde of onvolledige informatie geven. Zulke boetes mogen we verhogen als dat vaker bij dezelfde persoon voorkomt.

U kunt ons uw vermoeden van fraude online melden. Dat kan anoniem als u dat wilt. In dat geval registreren we uw gegevens niet. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die u heeft gegeven. We onderzoeken uw vermoeden, maar informeren u nooit over de uitkomst van dit onderzoek.

Uw Reactie
Uw Reactie