Diensten

Als ondernemer kunt u in aanmerkingen komen voor verschillende uitkeringen. U vindt hier een overzicht van alle uitkeringen die wij aanbieden voor ondernemers.

Alle producten onder Diensten

Uitkering startende ondernemer

U heeft een ondernemingsplan en de vooruitzichten zijn goed. U verwacht alleen de eerste maanden nog niet voldoende te verdienen. U kunt dan een uitkering als startende ondernemer aanvragen.

Uitkering gevestigde/beëindigende ondernemer

Als uw bedrijf door tijdelijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komt of als u besluit te stoppen met uw bedrijf kunt u een tijdelijke uitkering aanvragen.

Uitkering gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. U wilt een aanvullende uitkering aanvragen zodat u kunt blijven ondernemen en u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien.

Aanvullend periodieke uitkering: IOAZ (uitkering oudere werklozen)

U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder en u bent van plan uw bedrijf te beëindigen. U kunt een aanvraag voor een Ioaz-uitkering doen als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven.

Krediet voor startende ondernemer

U kunt een beroep doen op een bedrijfskrediet voor startende ondernemers als u niet voldoende geld heeft om investeringen te doen die noodzakelijk zijn om uw bedrijf op te starten.

Krediet voor gevestigde ondernemer

Uw bedrijf bestaat al minstens anderhalf jaar is levensvatbaar. Is het noodzakelijk voor de voortzetting van uw bedrijf dat u een krediet ontvangt? Dan kunt u een krediet aanvragen

Krediet voor gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. Uw bedrijf is niet levensvatbaar meer. Toch wilt u doorgaan. U kunt dan een maximaal krediet van € 10.607,- aanvragen.

Voorbereidingsperiode voor startende ondernemer

Moet u leven van de bijstand? Dat wilt u veranderen! Want u bruist van de plannen voor het starten van een eigen bedrijf. De gemeente kan u helpen met de voorbereiding van een doordacht plan.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Het is heel vervelend om je zorgen te maken over geld. Of uw geldzorgen nu groot of klein zijn: We staan voor u klaar. We helpen om uw geldzaken weer op orde te krijgen als u schulden heeft. Of we helpen om schulden juist te voorkomen. Op tijd hulp zoeken geeft rust.

Open data

Bent u op zoek naar gegevens? Bijvoorbeeld om met een combinatie van gegevens een app te ontwikkelen waar meerdere mensen wat aan hebben? Of omdat u de gegevens van de overheid wilt analyseren om antwoord te krijgen op een vraag? Dan kunt u gebruik maken van open data. Staat de benodigde data niet bij de reeds bestaande datasets, dan kunt u hieronder een dataset (met DigiD) online aanvragen.

Bijstandsuitkering voor ondernemers

Startende ondernemers en gevestigde ondernemers kunnen bij de Gemeente Apeldoorn terecht voor bijstand. De Gemeente Apeldoorn adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiële problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.

Afschrift akte burgerlijke stand voor advocaat of notaris

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen indien u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.

Uittreksel uit de BasisRegistratie Personen voor advocaat of andere bevoegde instantie

Bent u een advocaat of een andere bevoegde instantie? U kunt hier een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen indien u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de persoon ingeschreven staat bij de gemeente Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie