Werk

Hier vindt u onze producten en diensten die vallen onder werk. Zo kunt u hier bijvoorbeeld terecht voor het jongerenloket, re-integratie of een uitstroompremie.

Alle producten onder Werk

Het Jongerenloket is er ook voor jou

Heb je vragen over school, werk, uitkeringen of schulden? Bij het Jongerenloket helpen we je graag. Bijvoorbeeld als je (weer) toe wil werken naar een opleiding of werk. Of als je een uitkering nodig hebt.

Uitstroompremie

Had u voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aangesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering of heeft u in de afgelopen 12 maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de uitstroompremie. De uitstroompremie kunt u aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Werken en meedoen voor iedereen

Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Re-integratie

Een uitkering is in principe van tijdelijke aard. U bent dan ook verplicht om op zoek te gaan naar werk. Samen met uw klantmanager van de gemeente Apeldoorn geeft u vorm aan uw re-integratie. U stelt samen een re-integratieplan op waarin u afspraken maakt om uw kans op werk te vergroten. U houdt hierbij rekening met individuele kwaliteiten en mogelijkheden. De werkgeversdienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol.

Ondersteuning bij werk

Heeft u extra ondersteuning nodig om uw werk goed te kunnen doen en woont u in gemeente Apeldoorn? Dan is jobcoaching of interne werkbegeleiding misschien iets voor u. Een jobcoach is een erkende deskundige die u helpt bij het behouden van uw baan. De begeleiding op uw werkplek staat centraal. Interne werkbegeleiding wordt gedaan door een collega die getraind is om collega’s extra te ondersteunen.

Uw Reactie
Uw Reactie