Werk

Hier vindt u onze producten en diensten die vallen onder werk. Zo kunt u hier bijvoorbeeld terecht voor het jongerenloket, re-integratie of een uitstroompremie.

Alle producten onder Werk

Het Jongerenloket is er ook voor jou

Heb je vragen over school, werk, uitkeringen of schulden? Bij het Jongerenloket helpen we je graag. Bijvoorbeeld als je (weer) toe wil werken naar een opleiding of werk. Of als je een uitkering nodig hebt.

Uitstroompremie

Heeft u een langdurig minimuminkomen en bent u voor tenminste drie maanden uitgestroomd naar betaald werk? Dan kan het college u een uitstroompremie toekennen.

Werken en meedoen voor iedereen

Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Re-integratie

Een uitkering is in principe van tijdelijke aard. U bent dan ook verplicht om op zoek te gaan naar werk. Samen met uw klantmanager van de gemeente Apeldoorn geeft u vorm aan uw re-integratie. U stelt samen een re-integratieplan op waarin u afspraken maakt om uw kans op werk te vergroten. U houdt hierbij rekening met individuele kwaliteiten en mogelijkheden. De werkgeversdienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol.

Uw Reactie
Uw Reactie