Werk en inkomen

Meest bezocht onder Uitkeringen

Bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dak- of thuisloos bent. Dat geldt ook als u gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.

Bijstandsuitkering

Heeft u (tijdelijk)te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft.

Bijstandsuitkering voor jongeren

Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je ouder bent dan 18 jaar en te weinig geld verdient om van rond te komen. Deze uitkering geeft je een inkomen tot je (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig hebt.

Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) is een (tijdelijke) uitkering waar u aanspraak op kunt maken als u gewerkt heeft en nu werkloos bent. U vraagt deze aan en vindt meer informatie erover via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

7 overige producten. Ga naar Uitkeringen

Meest bezocht onder Werk

Het Jongerenloket is er ook voor jou

Heb je vragen over school, werk, uitkeringen of schulden? Bij het Jongerenloket helpen we je graag. Bijvoorbeeld als je (weer) toe wil werken naar een opleiding of werk. Of als je een uitkering nodig hebt.

Uitstroompremie

Had u voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aangesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering of heeft u in de afgelopen 12 maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de uitstroompremie. De uitstroompremie kunt u aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Werken en meedoen voor iedereen

Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Re-integratie

Een uitkering is in principe van tijdelijke aard. U bent dan ook verplicht om op zoek te gaan naar werk. Samen met uw klantmanager van de gemeente Apeldoorn geeft u vorm aan uw re-integratie. U stelt samen een re-integratieplan op waarin u afspraken maakt om uw kans op werk te vergroten. U houdt hierbij rekening met individuele kwaliteiten en mogelijkheden. De werkgeversdienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol.

1 overige producten. Ga naar Werk
Uw Reactie
Uw Reactie