Uw invloed

Wilt u een vergadering bijwonen of meedoen? U kunt op verschillende manieren meedenken met en invloed uitoefenen op de gemeenteraad.

Een vergadering bijwonen of meedoen

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie