Brief

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief schrijven. Dat kan met de post of in een e-mail.

Schrijf een brief aan de gemeenteraad

Zorg ervoor dat u in uw brief of e-mail duidelijk uw naam en adresgegevens vermeld. Als deze niet in uw brief of e-mail staan, kan de raadsgriffie uw brief niet in behandeling nemen.

Richt uw brief per post aan:

Gemeente Apeldoorn
de gemeenteraad
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Per e-mail:

gemeenteraad@apeldoorn.nl

Uw Reactie
Uw Reactie