Zorg & ondersteuning

Meest bezocht onder Betalen van hulp

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

Zorg in natura

Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.

Eigen bijdrage Wmo

Als gemeente willen wij ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We bieden ondersteuning door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage Wmo. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

0 overige producten. Ga naar Betalen van hulp

Meest bezocht onder Geld

Voor werkgevers en professionals

Uw medewerker of uw klant heeft mogelijk te maken met geldzorgen waarbij ze te maken krijgen met verschillende organisaties. Dat kan de schuldeiser zijn, maar ook de werkgever of hulpverlener. Het is zinvol om te weten waar we elkaar voor kunnen benaderen.

Zorgverzekering advies

Elk jaar kunt in november/ december overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U kunt advies krijgen over welke zorgverzekering het best bij u past.

RegelRecht regeling

Als uw gezinsinkomen lager is dan 130% van het minimum, kunt u gebruik maken van een RegelRecht regeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen

Geldlening Stadsbank

Soms heeft u snel geld nodig en kunt u geen geld lenen bij een gewone bank. U heeft bijvoorbeeld geld nodig voor een nieuwe wasmachine of om uw huis in te richten. Of om schulden direct te kunnen betalen.

10 overige producten. Ga naar Geld

Meest bezocht onder Meedoen

Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de WEB-regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Vrijwilligersverzekering

Bijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

Vrijwilligers in Apeldoorn

Vrijwilligerswerk kan u veel voldoening geven, u kan andere mensen helpen die ergens zijn vastgelopen, je eigen competenties blijven ontwikkelen, het zorgt voor sociale contacten, het is een zinvolle invulling van vrije tijd en ga zo maar door. Genoeg redenen dus om vrijwilligerswerk te doen.

0 overige producten. Ga naar Meedoen

Meest bezocht onder Opvoeden en opgroeien

Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij?

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steun- of pleeggezin.

Van huiselijk geweld of kindermishandeling naar Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt er terecht als je hulp zoekt, je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis zet zich in voor een prettige en veilige thuissituatie voor iedereen.

Coördinatiepunt voor Jonge Moeders (CJM)

Als (aanstaande) jonge moeder wil je natuurlijk een goede start maken. Soms is het fijn om daarbij wat hulp te krijgen. Daarvoor kun je terecht bij het Coördinatiepunt Jonge Moeders (CJM), zowel tijdens als na je zwangerschap.

Begeleiding en advies over (passend) onderwijs

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

3 overige producten. Ga naar Opvoeden en opgroeien

Meest bezocht onder Vervoer en mobiel zijn

Hulp van een vrijwilliger bij vervoer

Zorgt een probleem met vervoer ervoor dat u ergens niet kunt komen?

Aangepast vervoer

Kunt u door een beperking geen gebruik maken van een ‘gewoon’ vervoersmiddel zoals bus, auto of fiets? Dan wordt het lastiger om activiteiten te blijven doen. Of om uw sociale contacten of winkels in Apeldoorn te bezoeken. Mogelijk is dat op te lossen met een aanpassing aan uw eigen vervoersmiddel. Soms is er ander vervoer nodig, zoals een scootmobiel of PlusOV waarbij u samen reist met anderen. U kunt met ons contact opnemen via Samen055. U kunt ook bij ons terecht als u ondersteuning nodig heeft om op stap te gaan, bijvoorbeeld naar een bibliotheek of een festival.

Zelfstandig leren reizen

Misschien wilt u ook wel gewoon met de trein, bus of fiets ergens kunnen komen. In plaats van met speciaal vervoer. Dan kan het project 'MEE op weg' interessant zijn voor u.

Gehandicaptenparkeerplaats

Als u een lichamelijke beperking heeft, kunt u misschien een gereserveerde parkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats vlakbij uw woning. U kunt een gereserveerde parkeerplaats aanvragen voor uw auto of brommobiel die rijdt op elektriciteit of benzine. Voor beide voertuigen is een rijbewijs verplicht.

1 overige producten. Ga naar Vervoer en mobiel zijn

Meest bezocht onder Wonen en dagelijks leven

Uitstapprogramma prostituees

Het uitstapprogramma prostituees is voor sekswerkers die overwegen of besluiten te stoppen met het sekswerk dat zij verrichten.

Meldpunt Sociaal: als u vastloopt bij (jeugd)zorg

De uitvoering van (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie is mensenwerk; soms gaat er iets mis. Meldpunt Sociaal: als u vastloopt bij Jeugd, Zorg, Welzijn en Activering en Inkomen en u vindt geen oplossing met de zorgverlener en/of gemeenteambtenaar.

Wasservice en boodschappen aan huis

Iemand anders die zorgt voor uw was- en strijkgoed. Iemand die uw boodschappen doet, of samen met u de boodschappen doet. Het kan uw huishoudelijke taken verlichten. Veel van deze diensten kunt u zelf regelen. U kunt zelf deze services (online) regelen of u maakt een afspraak via Samen055.

Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet om uw woning schoon te maken en schoon te houden? Heeft u niemand in uw omgeving (bijvoorbeeld partner of kinderen) die u daarbij kan helpen? Dan kunt u op zoek gaan naar hulp in het huishouden. U kunt online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. U kunt deze hulp zelf betalen. Wanneer dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen via Samen055. Let op: Door personeelstekort bij de aanbieders duurt het langer voordat u hulp bij het huishouden krijgt.

9 overige producten. Ga naar Wonen en dagelijks leven

Meest bezocht onder Zorgen voor een ander

Wat zullen de buren wel niet denken?

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid verblijven niet in een instelling maar wonen zelfstandig (met begeleiding) in de wijk. Het kan uw directe buurman of buurvrouw zijn of u komt ze tegen in de wijk. Hoe gaat u hier als buurman of buurvrouw mee om? Er bestaan namelijk veel vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Lees hier wat u zelf kunt doen in uw buurt.

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

Vanaf 1 december 2019 kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Iemand die de mantelzorg even overneemt

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een vertrouwde en veilige manier kunt overdragen. Zorg die een ander van u overneemt noemen we respijt.

Mantelzorg geven

Veel mensen beseffen niet dat ze mantelzorger zijn. Misschien vraag u zich ook af of u mantelzorger bent. U bent mantelzorger als u langer dan 3 maanden, en meer dan 8 uur per week, voor iemand zorgt zonder dat u ervoor betaald krijgt. Bijvoorbeeld omdat deze persoon ziek is of beperkt wordt.

0 overige producten. Ga naar Zorgen voor een ander
Uw Reactie
Uw Reactie