Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet om uw woning schoon te maken en schoon te houden? Heeft u niemand in uw omgeving (bijvoorbeeld partner of kinderen) die u daarbij kan helpen? Dan kunt u op zoek gaan naar hulp in het huishouden. U kunt online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. U kunt deze hulp zelf betalen. Wanneer dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de Wmo. Let op: Door personeelstekort bij de aanbieders duurt het langer voordat u hulp bij het huishouden krijgt.

Lees meer

Er is in Nederland een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. Ook de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft, hebben te weinig personeel. Hierdoor zijn er wachttijden bij de aanbieders. Dit betekent helaas dat het langer duurt voordat u hulp bij het huishouden krijgt.

Lukt het u niet om uw woning schoon te maken en schoon te houden?

Als u huisgenoten (partner, kinderen) heeft wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van de huishoudelijke taken.

Heeft u geen huisgenoten? Of zijn uw huisgenoten niet in staat om huishoudelijke taken uit te voeren of dreigen zij overbelast te raken?

Dan kunt u uw sociale netwerk (vrienden/kennissen/buren) om hulp vragen. Daarnaast kunt u online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. U kunt deze hulp zelf betalen.

Wanneer u bovenstaande opties heeft onderzocht en er is geen oplossing gevonden, kunt u een melding doen bij de Wmo door te bellen naar 14055 optie 3.

Als u een melding heeft gedaan bij de Wmo, wordt er een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek. Tijdens een keukentafelgesprek wordt er besproken wat u zelf kunt doen en welke mogelijkheden er zijn voor hulp. Het keukentafelgesprek duurt ongeveer een uur. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken. Het is belangrijk dat meerderjarige huisgenoten (of andere betrokkenen) aanwezig zijn bij het gesprek.

De Wmo consulent onderzoekt uw situatie en beoordeelt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt u een indicatie vanuit de Wmo

U hoeft niets te doen als u geen huishoudelijke hulp meer nodig heeft.

Wilt u de huishoudelijke hulp behouden?

Zorg ervoor dat u 6 tot 8 weken voor het aflopen van uw indicatie contact opneemt voor een afspraak met de afdeling Wmo. Als u dit niet op tijd regelt kan het zijn dat de hulp niet onafgebroken door kan gaan. U kunt bellen naar 14 055 optie 3. We bespreken kort uw ondersteuningsvraag en noteren uw gegevens. U wordt binnen één werkdag tot uiterlijk drie werkdagen door een Wmo consulent gebeld om uw ondersteuningsvraag door te spreken. Als het nodig is, maakt de Wmo consulent samen met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis.

Het gesprek bij u thuis zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken. Het is belangrijk dat meerderjarige huisgenoten (of andere betrokkenen) aanwezig zijn bij het gesprek.

Voor een Wmo indicatie betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Er is hierbij geen verschil tussen ondersteuning in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Lees meer over de eigen bijdrage

Eerst kijkt u of u uw omgeving om hulp kunt vragen. Kunnen uw huisgenoten (partner, kinderen) de huishoudelijke taken tijdelijk overnemen? Als dit niet mogelijk is, kunt u wellicht uw sociale netwerk (vrienden/kennissen/buren) om hulp vragen. Mocht dit ook niet voldoende zijn, kunt u online of in uw omgeving een huishoudelijke hulp zoeken. U kunt deze hulp zelf betalen.

Wanneer u bovenstaande opties heeft onderzocht en er is geen oplossing gevonden, kunt u een melding doen bij de Wmo door te bellen naar 14055 optie 3. Houdt er rekening mee dat een melding 6 tot 8 weken in beslag kan nemen. Daarnaast is er momenteel een personeelstekort bij aanbieders wat nog meer vertraging op kan leveren voordat de huishoudelijke hulp daadwerkelijk kan komen.

Uw Reactie
Uw Reactie