Eigen bijdrage Wmo

Als gemeente willen wij ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We bieden ondersteuning door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage Wmo. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Lees meer

  • Abonnementstarief geldt voor alle WMO voorzieningen. Met uitzondering van Wonen met Verblijf en Rolstoelen.
  • Tarief €20,60 per maand per huishouden.
  • U betaalt aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wij geven uw gegevens door aan het CAK.

  • U heeft een gezamenlijk huishouden (meerpersoonshuishouden) met iemand anders dan een bloedverwant in de eerste graad (ouder/kind) en iemand in uw huishouden heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Het totale inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm.
  • U of uw partner betaalt al een eigen bijdrage voor ‘zorg in een instelling’.
  • Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen abonnementstarief met uitzondering van een woningaanpassing.

Let op: U betaalt geen abonnementstarief als het totale inkomen van uw huishouden lager is dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Valt het inkomen van uw huishouden aan de bovenkant van deze norm? Dan kan het zijn dat u in december een onterecht een beschikking van het CAK krijgt waarin staat dat u in 2022 wel het abonnementstarief betaalt. In januari ontvangt u de juiste beschikking.

We geven aan het CAK door wanneer het abonnementstarief moet starten en wanneer dit moet stoppen. Krijgt u een hulpmiddel of ondersteuning, dan wordt het abonnementstarief gestart.

U betaalt dit abonnementstarief zolang u het  hulpmiddel heeft of de ondersteuning afneemt. Heeft u geen hulpmiddel of ondersteuning meer nodig, dan stopt ook het abonnementstarief.

Voor de eigen bijdrage bij wonen/verblijf gelden andere regels. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op dezelfde manier als voor mensen die in een zorginstelling wonen (via de Wet langdurige zorg). Op de website van het CAK leest u hier meer over.

Wilt u zelf een schatting van uw eigen bijdrage maken? Dat kan op de website van het CAK. U kunt ook bellen naar het CAK voor een berekening: 0800 19 25.

U kunt geen bezwaar maken dat u een abonnementstarief moet betalen. Dat is namelijk vastgelegd in de Wmo-regels van gemeente Apeldoorn.

U betaalt het abonnementstarief aan het CAK. U kunt het abonnementstarief via automatische incasso betalen. Of via de factuur die u via het CAK ontvangt. Heeft u vragen over het betalen van het abonnementstarief? Neem dan contact op met het CAK telefoonnummer 0800 19 25 of kijk op www.hetcak.nl/contact

Uw Reactie
Uw Reactie