Betalen van hulp

Het kan zo zijn dat u hulpbehoevend bent. Al onze producten en diensten die te maken hebben met de betaling van hulp, kunt u hier vinden.

Alle producten onder Betalen van hulp

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

Zorg in natura

Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.

Eigen bijdrage Wmo

Als gemeente willen wij ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We bieden ondersteuning door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage Wmo. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

Uw Reactie
Uw Reactie