Meedoen

Alle producten en diensten onder het thema meedoen vind u hier. Zo kun je meer lezen over vrijwilligerswerk en subsidies.

Alle producten onder Meedoen

Vrijwilligers in Apeldoorn

Vrijwilligerswerk kan u veel voldoening geven, u kan andere mensen helpen die ergens zijn vastgelopen, je eigen competenties blijven ontwikkelen, het zorgt voor sociale contacten, het is een zinvolle invulling van vrije tijd en ga zo maar door. Genoeg redenen dus om vrijwilligerswerk te doen.

Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de WEB-regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Vrijwilligersverzekering

Bijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

Uw Reactie
Uw Reactie