Bouwen en verbouwen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. U vindt hier al onze omgevingsvergunningen.

Alle producten onder Bouwen en verbouwen

(Ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

Slopen

Als u gaat slopen (dat kan ook bij verbouwen het geval zijn) heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. U vindt bij dit onderwerp informatie over de sloopmelding en de sloopvergunning. Voor vragen en advies over deze melding en vergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Aanleggen werken

Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, verharden, ophogen of egaliseren. Het kan zijn dat dit niet past in het omgevingsplan, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of uw gewenste activiteit op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen of een belafspraak maken.

Toestemming brandveilig gebruik

U hebt een toestemming voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik: dat kan bijvoorbeeld zijn een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis en hotel. Of ook verhuur (van kamers) of een gebouw waarin meer dan 50 bezoekers kunnen zijn.

Bomen kappen

De gemeente wil belangrijke bomen en boomrijke straten en wijken zoveel mogelijk behouden. Daarom is soms een vergunning om te mogen kappen nodig. Ook dode bomen kappen en stevig snoeien vallen hier onder.

Vergunningen, meldingen of informatieverstrekking milieubelastende activiteit

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Of wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. Het is altijd belangrijk om uw omgeving te betrekken bij uw plannen. In veel gevallen is dat verplicht.

Monument verbouwen

Voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een rijks- of gemeentelijk monument hebt u een vergunning nodig.

Uitrit aanleggen of veranderen

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitrit wilt aanleggen of een bestaande uitrit wilt veranderen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Stel dat U een bestaand gebouw anders wilt gaan gebruiken. U wilt bijvoorbeeld in uw garage en webwinkel gaan vestigen of een Bed en Breakfast. Of u wilt in uw woning een kinderopvang gaan doen. Of strijdig gebruik van gronden kan zijn het graven van een poel of maken van een siertuin op agrarische grond. Het kan zijn dat dit andere gebruik niet past in het omgevingsplan. Dan heeft u hiervoor vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of het gewenste gebruik op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen. Of een belafspraak maken.

Uw Reactie
Uw Reactie