Uitrit aanleggen of veranderen

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitrit wilt aanleggen of een bestaande uitrit wilt veranderen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

 
Uitvoering: Door de gemeente
Aanvragen: Online 
Kosten: € 107,80
Lees meer

Een uitweg, ook wel een uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Om een uitrit te maken, verplaatsen of te veranderen is vaak een vergunning nodig. Ook als hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn is toestemming in de vorm van een vergunning nodig. De gemeente heeft een Beleidsregel uitwegen 2023 opgesteld, waarin uitgangspunten zijn aangegeven die van toepassing zijn voor uitwegen.

 • Vergunningplicht: In de meeste gevallen is een vergunning nodig voor een uitweg. Dit geldt in ieder geval in bestaande situaties, waar u een nieuwe uitweg wilt maken of een bestaande uitweg wilt veranderen. Globaal geldt voor woningen binnen de bebouwde kom:
  - 1 uitweg per perceel met een maximale breedte van 3,5 meter;
  - de uitweg grenst niet aan de voortuin;
  Alle uitgangspunten staan genoemd in de Beleidsregel uitwegen 2023 .
 • Uitzondering vergunningplicht:
  Voor situaties waar de gemeente projectmatig de openbare ruimte (her)inricht en (opnieuw) aanlegt, zoals in nieuwbouwijken of herinrichting van de straat, geldt geen vergunningplicht. Wel is de vastgestelde Beleidsregel uitwegen 2023 met zijn uitgangspunten van toepassing. Wij raden u aan bij een tuinontwerp hiermee zeker rekening te houden. En wij verzoeken u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie om nadere afspraken te maken over de aanleg van de uitweg. 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan online via het het Omgevingsloket (DSO) (met DigiD of eHerkenning). U moet het aanvraagformulier volledig invullen.

Benodigde bijlagen 

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier met (onder andere) de straatnaam en het huisnummer
 • Een duidelijke situatietekening op schaal (1:100/1:500) met erfgrenzen, bebouwing en de exacte positie van de uitrit. Op de tekening moet u de breedte van de uitrit aangeven en de afstand van de uitrit tot aan een vast object (bijv. de gevellijn van de bebouwing, andere uitrit, lantaarnpaal, boom. Geeft u op de situatietekening ook obstakels aan (zoals een lantaarnpaal of boom), net als een aanwezige sloot, greppel of watergang.
 • Foto’s van de plek waar de uitrit moet komen.

Als u het aanvraagformulier niet volledig invult of niet alle benodigde bijlagen toevoegt, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Om de uitrit te beoordelen kan de wegbeheerder van de gemeente bij u ter plaatse komen kijken.

Misschien heeft u meer vergunningen nodig voor het aanleggen van uw uitrit. Bijvoorbeeld als u een boom wilt kappen (kapvergunning). Of als u de uitrit over een sloot wilt realiseren (watergunning). U heeft misschien ook een omgevingsvergunning aanleggen werken nodig. U kunt de regels die gelden op uw locatie terugvinden via de regels op de kaart en via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kijken welke vergunningen in uw situatie nodig zijn.  

De kosten voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen’ zijn € 107,80. Let op, de kosten zijn leges die gelden voor het behandelen van de aanvraag. Ook in het geval dat de vergunning wordt geweigerd of wanneer u de aanvraag zelf intrekt terwijl er al een beoordeling is gedaan, bent u de kosten verschuldigd.

De kosten voor het aanleggen van de uitrit op gemeentelijke grond worden in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u vooraf een prijsopgave. Ook betaalt u de kosten voor het verwijderen of verplaatsen van obstakels, deze zijn afhankelijk van de situatie en kunnen hoog oplopen.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie