Veelgestelde vragen over de omgevingsvergunning

Voor vragen over bouwen en verbouwen en andere werkzaamheden kunt u terecht bij het omgevingsloket.

Wellicht staat het antwoord op uw vraag al bij onderstaande veelgestelde vragen van het Omgevingsloket. Kijkt u daar eens, voordat u een afspraak maakt met een medewerker van het Omgevingsloket.

Een aanvraag omgevingsvergunning Omgevingswet  is een formele wettelijk procedure.

Meer praktische informatie hierover vindt u op de webpagina Procedure/behandeling van een aanvraag.

Een telefonische afspraak is vooral bedoeld voor eenvoudige vragen, bijvoorbeeld of er een kapvergunningplicht geldt op uw locatie. Of over het toesturen van informatie of hulp bij het vinden van informatie op internet.
Voor complexe of uitgebreide vragen, zoals de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen, is het raadzaam een bezoekafspraak te maken met het Omgevingsloket.

In het omgevingsplan staan bouw- en gebruiksmogelijkheden vermeld over percelen en gebouwen. Het omgevingsplan kunt u digitaal in zien via de landelijke website  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) via regels op de kaart. 

Omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) zijn openbaar en in te zien. Deze vergunningen zijn gearchiveerd bij het CODA)

Om deze stukken in te zien kunt u rechtstreeks een bezoek aan het Coda brengen. Op de website kunt u de online mogelijkheden van Coda bekijken.

Voor vragen over uw ingediende aanvraag kunt u rechtstreeks contact opnemen met de behandelend medewerker. De contactgegevens van deze medewerker staan vermeld in de correspondentie welke u van de gemeente heeft gehad. Heeft u een ander gemachtigd de aanvraag voor u in te dienen, dan loopt de correspondentie via de gemachtigde en zijn de contactgegevens bij diegene bekend.

Aangevraagde en verleende Omgevingsvergunningen zijn te vinden op de landelijke website Officiële Bekendmakingen. Verleende omgevingsvergunningen zijn in te zien op het stadhuis bij het Omgevingsloket. Hiervoor kunt u een bezoekafspraak maken. We kunnen u ook de recente verleende Omgevingsvergunningen digitaal toesturen, bel dan 14055 – keuze 5. Aangevraagde Omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage.

U kunt het op de website www.overheid.nl aangeven via de knop ‘Blijf op de hoogte’ als u via mail op de hoogte wilt worden gesteld van vergunningen, ruimtelijke regelgeving in uw buurt. Dan krijgt u een notificatie als er in een – door u in te stellen – straal rond uw woning iets speelt.

Informatie over bouwen, verbouwen en het plaatsen van reclame is te vinden op het digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via de vergunningencheck kunt informatie vinden van de meest voorkomende activiteiten of ze vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn.

In sommige gebieden mogen bomen vergunningvrij worden gekapt. In andere gevallen heeft u een Omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u zelf eenvoudig nagaan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). U kunt een vergunningcheck doorlopen voor het kappen/snoeien van een boom.

Voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen bent u verplicht een melding te doen bij de gemeente. In sommige gevallen mag u als particulier zelf uw asbest verwijderen en afvoeren. Dat is dan wel onder strikte voorwaarden. Voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken Voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken is er vaak een sloopmelding van toepassing, soms ook een vergunningplicht.  Informatie over slopen is te vinden op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meer info over asbest vindt u op de website van Milieu Centraal.

Voor het maken en/of veranderen van een in/uitrit is een Omgevingsvergunning nodig. Informatie hierover is te vinden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Kadastrale informatie, waaronder een kopie van een kadastrale kaart of het verzoek om perceelgrenzen uit te zetten, kunt u opvragen bij het Kadaster. Kijk op de website van Kadaster voor meer informatie hierover.

Deze monumentenlijst stamt uit 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe actuele lijst. Het kan dus zijn dat nog niet alle monumenten zijn opgenomen in het overzicht. Bij vragen of twijfel, kunt u mailen naar cultuurhistorie@apeldoorn.nl.

Naast monumenten kent Apeldoorn ook karakteristieke en beeldbepalende panden. Op de monumentenlijst kunt u zien welke panden een beschermde status hebben.

Bodeminformatie kunt u vinden bij het bodemloket.

Voor milieu gerelateerde onderwerpen zoals bodemonderzoek-/vervuiling, geluidsnormen, milieuzoneringen en dergelijke kunt u met vragen terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) of via het emailadres: info@odveluwe.nl

Voor informatie over het gebruik van antennes verwijzen wij u graag door naar:

Uw Reactie
Uw Reactie