Ga naar de homepage

Proclaimer

De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U herkent de website van de gemeente Apeldoorn aan het logo linksboven op iedere pagina.

Mijn Apeldoorn

Van de gemeentelijke informatie mag u het volgende verwachten:

  • de informatie op de site is correct en actueel
  • we schrijven leesbaar en begrijpelijk
  • voor reacties van bezoekers gelden de gemeentelijke servicenormen.

Verder mag u verwachten dat andere websites waarnaar wij voor verdere informatie verwijzen door ons als nuttig zijn beoordeeld. Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de exacte inhoud van die websites.

Privacy

Als bezoeker van deze website kunt u erop vertrouwen dat de gemeente Apeldoorn op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens omgaat en uw privacy respecteert. We behandelen persoonlijke informatie conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om uw privacy te waarborgen hanteren we een privacybeleid. De kernpunten in dit beleid zijn:

  • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen.
  • We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We bewaren deze niet langer dan nodig.
  • We beperken de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk.
  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. We zorgen voor een passende beveiliging van gegevens.
  • Als we in de samenwerking met externe partijen persoonsgegevens moeten verwerken, maken we afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.
  • We borgen uw rechten – zoals het recht op inzage en correctie – via heldere procedures.

Lees ons complete privacybeleid.
Lees ook hoe wij met cookies omgaan.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. De gemeente Apeldoorn behoudt zich het auteursrecht voor van gemeentelijke informatie op apeldoorn.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik;maken, vul dan het contactformulier in.

Browsers

De website is gebouwd voor alle recente versies van de browsers Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari. In oudere versies van deze browsers is de informatie wel zichtbaar, maar kan de vormgeving afwijken.

PDF

De meeste documenten op deze website zijn in PDF-formaat. PDF is een bestandsformaat dat ontwikkeld is door Adobe. Om PDF-documenten te kunnen bekijken moet u beschikken over Acrobat Reader, die u gratis kunt downloaden op www.adobe.nl.

Fouten of onvolledige informatie

Ziet u een fout op apeldoorn.nl of ontbreekt er naar uw idee informatie? Of kunt u niet vinden wat u zoekt? Wij stellen uw reactie op prijs (zie onderaan deze pagina) en doen ons best de site hiermee te verbeteren.

Digitale klokkenluidersregeling (Responsible disclosure)

De gemeente Apeldoorn hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met;de afspraken over Responsible disclosure en zal de gemeente Apeldoorn uw melding afhandelen. Lees meer over Responsible disclosure.

Reageren

Heeft u vragen of wilt u reageren op de tekst van deze proclaimer? Vul dan het contactformulierin.