Documenten en papieren

Alle zaken rondom belangrijke documenten en papieren kunt u hier regelen. U vraagt hier bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan.

Alle producten onder Documenten en papieren

Paspoort

Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld.

Tweede nationaal paspoort

Sommige mensen hebben voor zakelijke of beroepsmatige reizen een tweede paspoort nodig, bijvoorbeeld voor (door)reizen naar landen die met elkaar in conflict zijn of als het paspoort regelmatig voor een visumaanvraag bij andere autoriteiten ligt. U kunt dit paspoort bij de gemeente aanvragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en geen vluchtelingenstatus hebben. (document I of II soms V)

Rijbewijs

Verloopt uw rijbewijs bijna of bent u geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen? Dan kunt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat een (nieuw) rijbewijs aanvragen. U kunt een verlenging of uitbreiding van uw rijbewijs online aanvragen. Vraagt u voor het eerst een rijbewijs aan? Dan is voor de aanvraag een afspraak op het stadhuis nodig.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U hebt een VOG nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Ook voor een lidmaatschap bij een schietvereniging, het starten van een eigen zaak of de adoptie van een kind, kunt u een VOG nodig hebben.

Nederlandse identiteitskaart

Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. De Nederlandse identiteitskaart is geldig in de meeste Europese landen. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld.

Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u bent ingeschreven in de gemeente Apeldoorn. U vraagt het hier makkelijk aan!

Buitenlands rijbewijs omwisselen

U kunt een rijbewijs dat u buiten Nederland hebt behaald in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig is op moment van aanvragen. U doet de aanvraag voor omwisseling van uw rijbewijs persoonlijk op het Stadhuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Attestatie de vita

Heeft u bewijs nodig om aan te tonen dat u in leven bent? Voor buitenlandse instanties vraagt u een attestatie de vita aan. Voor gebruik in Nederland heeft u dan een Bewijs van in leven zijn nodig.

Bewijs van in leven zijn

Een Bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig.

Afschrift akte burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt u een afschrift van een akte aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Bewijs van Nederlanderschap

Moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Dit kunt u doen met een Bewijs van Nederlanderschap.

Akte inleveren en laten registreren

Wanneer een gebeurtenis in het buitenland heeft plaatsgevonden waar een akte van is gemaakt, dan kunt u deze laten registeren in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De akten moeten vaak eerst vertaald of gelegaliseerd worden.

Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

U kunt een formulier garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) invullen voor een persoon die voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen.

Vluchtelingenpaspoort

Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs.

Uw Reactie
Uw Reactie