Inloggen met DigiD of eHerkenning

MijnApeldoorn.nl is uw persoonlijke internetpagina (PIP) binnen de gemeentelijke website. Met deze functie biedt de gemeente u dienstverlening en informatie op maat.

Voor inwoners (DigiD)

Op uw PIP vindt u persoonlijke gegevens conform de Basisregistratie Personen (BRP). Met deze gegevens vullen we, zover mogelijk, automatisch digitale formulieren in. U vindt er ook de status van de producten die u (digitaal) heeft aangevraagd bij ons. Voor steeds meer producten en diensten bieden we u deze mogelijkheid. Bovendien hebben klanten van Stadsbank Apeldoorn via de PIP toegang tot Budgetbeheer Online. Om in te loggen op Mijn Apeldoorn.nl heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Hiermee stellen wij uw identiteit vast. Deze code gebruikt u ook bij andere overheidsinstellingen.

Voor ondernemers (eigen bedrijfspagina en eHerkenning)

Voor ondernemers werken we binnen gemeente Apeldoorn met eHerkenning. Alle informatie over eHerkenning vindt u op onze eHerkenning webpagina en de website eherkenning.nl.

eIDAS

eIDAS zorgt dat u met uw nationale elektronische identiteitsbewijs (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER).  Als Nederlander kunt met uw DigiD bijvoorbeeld belastingaangifte doen in Zweden. Italianen kunnen met hun inlogmiddel SPID bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid zaken doen. Nationale elektronische identiteitsbewijzen zoals DigiD kunt u niet zomaar in andere EER-landen gebruiken. Daarvoor moet de Europese Commissie dat elektronische ID eerst goedkeuren.

Met DigiD inloggen bij overheidsorganisaties in andere EER-landen

Vanuit een ander EER-land inloggen bij Nederlandse overheidsorganisaties

Uw Reactie
Uw Reactie