Omgevingsvisie 2040

In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Hoe we daarmee omgaan, staat in de Omgevingsvisie 2040.

Zo zien we de toekomst van Apeldoorn tot 2040

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040.

Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland maken een Omgevingsvisie. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Kortom: de Omgevingsvisie is een belangrijk document over de toekomst van Apeldoorn!

Onderaan deze pagina vindt u de link naar de hele Omgevingsvisie. Daarnaast hebben we op een aantal pagina’s op deze website een deel van de inhoud voor u samengevat:

Of u nu een ondernemer, ontwikkelaar of buurtbewoner bent, we nodigen u uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelen beschreven in de Omgevingsvisie. Zo blijft Apeldoorn een ondernemende stad waar mensen prettig kunnen wonen en werken, bewegen en ontwikkelen, sporten en genieten. Apeldoorn scoort al jaren hoog als het om geluksgevoel gaat. Een goede reden om zuinig te zijn op onze omgeving en samen te bouwen aan onze toekomst.

Omgevingsvisie vastgesteld

In juni 2021 publiceerden wij de concept Omgevingsvisie en nodigden we iedereen uit om erop te reageren. Veel mensen gaven daar gelukkig gehoor aan en met alle reacties (gebundeld in een Reactienota) konden we de Omgevingsvisie verbeteren. De Omgevingsvisie werd op 24 februari 2022 met een ruime meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad. 

Hoe kijken Apeldoorners naar de Omgevingsvisie 2040? Inwoners en ondernemers geven hun reactie.

Uw Reactie
Uw Reactie