Omgevingsvisie 2040

In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Hoe we daarmee omgaan, staat in de Omgevingsvisie 2040.

Zo zien we de toekomst van Apeldoorn tot 2040

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040.

Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2023 in werking treedt. Op dit moment heeft de minister het voornemen om de nieuwe wet per 1 januari 2024 in te laten gaan.

Kortom: de Omgevingsvisie is een belangrijk document over de toekomst van Apeldoorn!

Wethouder Jeroen Joon
“Na een lang en mooi proces is dit een mijlpaal waar ik ontzettend blij mee ben.”

Omgevingsvisie vastgesteld

In juni 2021 publiceerden wij de concept Omgevingsvisie en nodigden we iedereen uit om erop te reageren. Dat hebben veel mensen gedaan en daar zijn we heel blij mee! Door alle reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. 

De Omgevingsvisie is op 24 februari 2022 met een ruime meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad. 

Hoe kijken Apeldoorners naar de Omgevingsvisie 2040? Inwoners en ondernemers geven hun reactie.

Of u nu een ondernemer, ontwikkelaar of buurtbewoner bent, we nodigen u uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelen beschreven in deze Omgevingsvisie. Zo blijft Apeldoorn een ondernemende gezinsstad waar mensen prettig kunnen wonen en werken, bewegen en ontwikkelen, sporten en genieten. Apeldoorn scoort al jaren hoog als het om geluksgevoel gaat. Een goede reden om zuinig te zijn op onze omgeving en samen te bouwen aan onze toekomst.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we geput uit de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers, organisaties, experts en andere overheden.

Bijlage bij Omgevingsvisie: het Omgevingseffectrapport (OER)

 Omgevingseffectrapport (OER) 

Download deze visie

Uw Reactie
Uw Reactie