De Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in de stad, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

 

Lees meer

Foto: Imre Csany

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige regels

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Een vergunning aanvragen binnen de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Onder de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen in het vergunningverleenproces. We leggen dit graag aan u uit. Een verandering aan uw huis, uw erf of uw bedrijf is soms aan regels gebonden. Vraagt uw verandering om een vergunning of een melding? Of moet u uw gemeente informeren over uw project? Dit kunt u zelf nagaan in het omgevingsloket.

Lees verder

Voorbeeld aanvraag onder de Omgevingswet

Er wordt veel informatie gedeeld over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsbewaking. Vaak abstract, in juridische termen. Maar wat betekent dit in de praktijk voor u als u wilt gaan bouwen? Om daar meer gevoel bij te krijgen hebben wij een voorbeeld uitgewerkt.

Lees verder

Het landelijke Omgevingsloket

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Lees hier alles over het landelijke omgevingsloket.

Lees verder

Eén omgevingsplan voor Apeldoorn

Nu de Omgevingswet is ingegaan is er één omgevingsplan van rechtswege voor ons hele grondgebied. In dit omgevingsplan staan regels die helpen om ontwikkelingen in Apeldoorn mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving helpt te beschermen.

Lees verder

De Omgevingswet

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 een feit. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

Lees verder

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Het doel van de Wkb is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken. Voorheen controleerde de gemeente of een bouwplan aan de technische regels voldeed. Nu wordt dit bij bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse 1) gedaan door een onafhankelijke partij. Dit noemen we een kwaliteitsborger. Als u een bouwplan heeft, moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren.

Lees verder

Meepraten over ontwikkelingen in de stad

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen in de stad. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. De Omgevingswet stimuleert participatie, waardoor u actief kunt meepraten over plannen in uw buurt of andere oplossingen en creatieve ideeën.

Lees verder
Uw Reactie
Uw Reactie