De Omgevingswet

De Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in de stad, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

 

Lees meer

Foto: Imre Csany

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige regels

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

De Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

Lees verder

Eén omgevingsplan voor Apeldoorn

Wanneer de Omgevingswet ingaat moeten wij een omgevingsplan vaststellen voor ons hele grondgebied. In dit omgevingsplan staan regels die helpen om ontwikkelingen in Apeldoorn mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving helpt te beschermen.

Lees verder

Meepraten over ontwikkelingen in de stad

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen in de stad. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. De Omgevingswet stimuleert participatie, waardoor u actief kunt meepraten over plannen in uw buurt of andere oplossingen en creatieve ideeën.

Lees verder

Initiatieven voor en na 1 januari 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen veel wetten te vervallen op 1 januari 2024. Tot 1 januari 2024 is er daarom sprake van een overgangsperiode.

Lees verder

Voorbeeld aanvraag na 1 januari 2024

Er wordt veel informatie gedeeld over de Omgevingswet. Vaak abstract, in juridische termen. Maar wat betekent dit in de praktijk voor diegenen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet willen gaan bouwen? Om daar meer gevoel bij te krijgen hieronder een vooruitblik naar 1 januari 2024, als de Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking zijn getreden.

Lees verder

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken. Lees hier meer over de Wkb!

Lees verder

De omgevingswet en het bedrijfsleven

De omgevingswet raakt niet alleen particulieren. Mensen die een bedrijf hebben, kunnen ook in aanraking komen met de omgevingswet. De belangrijkste informatie over de gevolgen van de omgevingswet voor uw bedrijf, leest u hier.

Lees verder
Uw Reactie
Uw Reactie