Toegankelijkheid

De gemeente Apeldoorn streeft er naar een website te hebben die voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat wij graag willen dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Onderzoek

In april 2023 is onderzocht of apeldoorn.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website nog niet op alle punten voldoet. Lees de resultaten in Toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Apeldoorn op WCAG 2.1 (pdf, 303 kB).

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan verbetering van de digitale toegankelijkheid. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • Onafhankelijk onderzoek door deskundigen. Gevonden problemen naar aanleiding van onderzoek lossen wij op.
  • Eigen onderzoek door gebruik te maken van speciale tools of handmatig onderzoek.
  • Het vermijden of verbeteren van niet-toegankelijke bestanden zoals pdf. Naar verwachting zal dit langere tijd in beslag nemen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op met de gemeente Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie