Meldingen

Meest bezocht onder Openbare ruimte

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u eigenaar van een schoolgebouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente Apeldoorn ligt? Heeft deze school schade door een bijzondere omstandigheid? Dan kunt u de schade bij ons melden, volgens de afspraken die met uw school gemaakt zijn.

Bladeren

In het bladseizoen is onze bladploeg elke week op pad, op een vaste route. Bladafval buiten de vaste routes ruimen we niet op. Alleen als bladeren een gevaarlijke situatie veroorzaken, kunt u dit melden.

Huishoudelijk afval en de afvalcontainer

Voor meldingen over huishoudelijk afval of de afvalcontainer kunt u direct contact opnemen met Circulus.

Meubilair

Verkeerszuilen, afvalbakken op straat, bankjes en parkeermeters zijn voorbeelden van straatmeubilair waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. U kunt het bij ons melden als er een kapot of vernield is.

18 overige producten. Ga naar Openbare ruimte

Meest bezocht onder Overlast

Eikenprocessierups

Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de boom en heeft de boom nog geen rode stip? Dan kunt u dit melden, geef de locatie zo duidelijk mogelijk weer. Bomen met een rode stip hoeft u niet te melden.

Overlast in de buurt

Heeft u last van mensen door lawaai, vreemd gedrag of andere overlast in uw buurt? Ga eerst in gesprek met elkaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u dit melden.

Geluidsoverlast door verkeer

Als u geluidsoverlast ervaart door het verkeer, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Als de overlast wordt veroorzaakt door te hard rijden, geven we uw melding door aan de gemeente. Meestal is er geen aanleiding voor geluidsmetingen.

Wilde en beschermde dieren

Vindt u een wild dier dat in nood is? Bel dan 144, red een dier. Bij een aanrijding met groot wild belt u de politie via 0900 - 8844 of, bij lijdend groot wild, via 112.

20 overige producten. Ga naar Overlast

Meest bezocht onder Gevonden en verloren

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u een voorwerp kwijt of heeft u er een gevonden? Geef uw voorwerp aan bij de gemeente. Dat kan online of in het stadhuis.

0 overige producten. Ga naar Gevonden en verloren
Uw Reactie
Uw Reactie