Meldingen

Alle producten onder Meldingen

Demonstratie of betoging

Als u een demonstratie of een betoging wilt houden, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk melden aan de gemeente Apeldoorn. Dit noemen we een kennisgeving aan de gemeente.

Meest bezocht onder Openbare ruimte

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u eigenaar van een schoolgebouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente Apeldoorn ligt? Heeft deze school schade door een bijzondere omstandigheid? Dan kunt u de schade bij ons melden, volgens de afspraken die met uw school gemaakt zijn.

Huishoudelijk afval en de afvalcontainer

Voor meldingen over huishoudelijk afval of de afvalcontainer kunt u direct contact opnemen met Circulus.

Meubilair

Verkeerszuilen, afvalbakken op straat, bankjes en parkeermeters zijn voorbeelden van straatmeubilair waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Riool

Loopt het water niet meer weg als gevolg van een verstopping van het gemeentelijk riool, meld dit dan bij de gemeente. De gemeente lost het probleem dan op en neemt eventueel maatregelen om verstopping in de toekomst te voorkomen.

9 overige producten. Ga naar Openbare ruimte

Meest bezocht onder Overlast

Eikenprocessierups

Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de boom en heeft de boom nog geen rode stip? Dan kunt u dit melden, geef de locatie zo duidelijk mogelijk weer. Bomen met een rode stip hoeft u niet te melden.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een mooie plant die in het voorjaar en zomer met grote snelheid uit de grond schiet. De plant groeit hard, verdringt andere planten en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte.

Overlastgevende personen

Heeft u last van rommel, lawaai of andere overlast in uw buurt? En helpt een gesprek met degene die de overlast veroorzaakt niet? Meld dan hier uw overlast.

Bladafval

In het bladseizoen is onze bladploeg elke week op pad, op een vaste route. Bladafval buiten de vaste routes ruimen we niet op. Alleen als bladeren een gevaarlijke situatie veroorzaken, kunt u dit melden.

14 overige producten. Ga naar Overlast

Meest bezocht onder Gevonden en verloren

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u een voorwerp kwijt of heeft u er een gevonden? Geef uw voorwerp aan bij de gemeente. Dat kan online of in het stadhuis.

0 overige producten. Ga naar Gevonden en verloren
Uw Reactie
Uw Reactie