Meldingen openbare ruimte

Er is een situatie die u wilt melden bij de gemeente. U wilt dat de gemeente dit weet en er zo mogelijk iets mee doet. Dan doet u een melding.

Meest bezocht onder Afval

Huishoudelijk afval en de afvalcontainer

Voor meldingen over huishoudelijk afval of de afvalcontainer kunt u direct contact opnemen met Circulus.

Afval op of langs de straat

Meldingen over niet-huishoudelijk afval kunt u bij de gemeente indienen. We proberen uw melding binnen uiterlijk drie werkdagen af te handelen.

0 overige producten. Ga naar Afval

Meest bezocht onder Verlichting

Kapotte lantaarnpaal

Een defecte lantaarnpaal kunt u doorgeven via een storingenkaart. Aan een schadesticker van aannemer Spie op de lantaarnpaal kunt u zien of de schade al gemeld is. We proberen de storing binnen 7 werkdagen te verhelpen.

Lantaarnpaal aanvragen of verplaatsen

Als u vindt dat er op een plek een nieuwe lantaarnpaal bij moet komen, of dat een lantaarn juist verplaatst moet worden, dan kunt u dit melden. We beoordelen dan of uw aanvraag mogelijk is.

Gevaar door een kapotte lantaarnpaal

Beschadigingen aan een lantaarnpaal kunnen ook gevaarlijk zijn. In dat geval kunt u de situatie direct melden via 14 055. Spoedgevallen lossen we zo snel mogelijk op.

Kapot verkeerslicht

Als verkeerslichten niet werken kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Meld een kapot verkeerslicht dan ook zo snel mogelijk bij de gemeente. Er kan dan meteen actie worden ondernomen voor herstel. Of u constateert dat verkeersborden kapot of verdwenen zijn, dan horen we dat graag. Dit geldt ook voor wegmarkeringen of belijning.

0 overige producten. Ga naar Verlichting

Meest bezocht onder Overlast

Eikenprocessierups

Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de boom en heeft de boom nog geen gele stip? Dan kunt u dit melden, geef de locatie zo duidelijk mogelijk weer. Bomen met een gele stip hoeft u niet te melden.

Overlast in de buurt

Heeft u last van mensen door lawaai, vreemd gedrag of andere overlast in uw buurt? Ga eerst in gesprek met elkaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u dit melden.

Geluidsoverlast door verkeer

Als u geluidsoverlast ervaart door het verkeer, dan kunt u dit melden.

Wilde en beschermde dieren

Vindt u een wild dier dat in nood is? Bel dan 144, red een dier. Bij een aanrijding met groot wild belt u de politie via 0900 - 8844 of, bij lijdend groot wild, via 112.

22 overige producten. Ga naar Overlast

Meest bezocht onder Wegen en paden

Schade aan wegen, fietspaden en bruggen

Schade aan wegen, voet- of fietspaden of bruggen kunt u melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld losse tegels of klinkers, gaten in de weg, olie op het wegdek. Bij een gevaarlijke situatie door schade ondernemen we direct actie.

0 overige producten. Ga naar Wegen en paden

Meest bezocht onder Gebouwen en toestellen

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u eigenaar van een schoolgebouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente Apeldoorn ligt? Heeft deze school schade door een bijzondere omstandigheid? Dan kunt u de schade bij ons melden, volgens de afspraken die met uw school gemaakt zijn.

Kapot straatmeubilair

Verkeerszuilen, afvalbakken op straat, bankjes en parkeermeters zijn voorbeelden van straatmeubilair waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. U kunt het bij ons melden als er een kapot of vernield is.

Speeltoestellen

Mocht u zien dat speeltoestellen onveilig of kapot zijn, doet u dan een melding. De gemeente vervangt geen zand onder speeltoestellen door rubber matten op verzoek.

Handhaving (verzoek tot handhaving)

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen.

0 overige producten. Ga naar Gebouwen en toestellen

Meest bezocht onder Gevonden en verloren

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Dan kunt u online melden dat u iets heeft gevonden of u kunt het afgeven bij de receptie op het Stadhuis. Bent u iets kwijt? Dan kunt u online zoeken of het gevonden is.

0 overige producten. Ga naar Gevonden en verloren

Meest bezocht onder Riool

Riool verstopping (gemeentelijk deel)

Uw riool ontstoppen wij als gemeente Apeldoorn snel en gratis wanneer de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van een verstopping in de erfriolering (particulier deel), inclusief de eventuele kosten. U kunt de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool online of telefonisch melden bij de gemeente Apeldoorn. Voor verstoppingen aan het gemeentelijke deel zijn we elke dag 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 055.

0 overige producten. Ga naar Riool

Meest bezocht onder Groen

Gras en groen maaien

De gemeente werkt met een planning voor het maaien van het openbaar groen. Op de ene plek maaien we meer dan op de andere plek. Als er sprake is van een onveilige situatie door een ongemaaide bloemberm, kunt u dit melden.

Onkruid

Vooral in het voorjaar krijgen we veel meldingen van mensen die last hebben van onkruid. Hoe we met uw melding omgaan, hangt af van het soort onkruid. U kunt in twee stappen zien of, en hoe u het onkruid kunt melden.

Struiken snoeien

Struiken worden alleen gesnoeid als het écht nodig is, afhankelijk van het soort overlast dat de struik geeft. Kijk in twee stappen of en hoe u de overlast kunt melden.

0 overige producten. Ga naar Groen

Meest bezocht onder Water

Blauwalg of botulisme

Vermoedt u dat in een vijver, sloot of ander open water binnen gemeente Apeldoorn blauwalg of botulisme voorkomt? Dan kunt u melden bij het Meldpunt Ons Water.

Dode dieren in het water

Dode dieren in het water kunt u direct melden via het Meldpunt Ons Water.

Drinkwater storing melden

Storingen over drinkwater kunt u direct melden via waterstoring.nl of via 0800 0359 (gratis).

Oevers en beschoeiing

Heeft u een melding over oevers en beschoeiing? Dan kunt u deze aan de gemeente of het Waterschap doorgeven.

0 overige producten. Ga naar Water
Uw Reactie
Uw Reactie