Oevers en beschoeiing

Heeft u een melding over oevers en beschoeiing? Dan kunt u deze aan de gemeente of het Waterschap doorgeven.

Lees meer

Gaat het om oevers van vijvers? Dan kunt u via de gemeente een melding doen. 

Gaat het om oevers langs het Apeldoorns Kanaal? Dan kunt u via het Waterschap Valei Veluwe u een melding doen. Waterschap Valei Veluwe geeft u dan een link naar het meldformulier van de waterbeheerder die hiervoor verantwoordelijk is. 

Een beschoeiing is een bescherming aan de rand van de oever. Het is een soort muur die het afkalven van de oever in het water voorkomt. Via het Waterschap Valei Veluwe kunt u een melding over beschoeiing doen. Waterschap Valei Veluwe geeft u dan een link naar het meldformulier van de waterbeheerder die hiervoor verantwoordelijk is. 

Uw Reactie
Uw Reactie