Groen

Alle producten onder Groen

Bladeren

In het bladseizoen is onze bladploeg elke week op pad, op een vaste route. Bladafval buiten de vaste routes ruimen we niet op. Alleen als bladeren een gevaarlijke situatie veroorzaken, kunt u dit melden.

Bomen (gemeentelijk)

Op deze pagina vindt u alle meldingen die u kunt doen over bomen. Wilt u een boom laten snoeien, is er gevaarlijke situaties door een tak of een omgevallen boom of iets anders? Lees dan verder op deze pagina.

Struiken snoeien

Struiken worden alleen gesnoeid als het écht nodig is, afhankelijk van het soort overlast dat de struik geeft. Kijk in twee stappen of en hoe u de overlast kunt melden.

Gras en groen maaien

De gemeente werkt met een planning voor het maaien van het openbaar groen. Op de ene plek maaien we meer dan op de andere plek. Als er sprake is van een onveilige situatie door een ongemaaide bloemberm, kunt u dit melden.

Onkruid

Vooral in het voorjaar krijgen we veel meldingen van mensen die last hebben van onkruid. Hoe we met uw melding omgaan, hangt af van het soort onkruid. U kunt in twee stappen zien of, en hoe u het onkruid kunt melden.

Uw Reactie
Uw Reactie