Procedures

Meest bezocht onder Overheid

Wet Open Overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.

Demonstratie of betoging

Als u een demonstratie of een betoging wilt houden, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk melden aan de gemeente Apeldoorn. Dit noemen we een kennisgeving aan de gemeente.

Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u schriftelijk.

0 overige producten. Ga naar Overheid

Meest bezocht onder Regels en afspraken

Regelgeving en Apv

Bent u op zoek naar de Algemene plaatselijke verordening (Apv), regels rondom een parkeerparkeervergunning of subsidies of andere Apeldoornse regelgeving? Hier vindt u de links naar al deze regelgeving.

Huisregels

Op de verschillende locaties van gemeente Apeldoorn geldt een aantal huisregels. We verwachten dat zowel bezoekers als medewerkers zich aan deze huisregels houden. Wie dat niet doet, kan verzocht worden de locatie te verlaten.

Dienstverlening

Gemeente Apeldoorn werkt aan haar (digitale) dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, horen we dat graag.

Gedragscodes

Onze gedragscodes beschrijven onze normen en waarden en geven aan welk gedrag wel en niet gewenst is. Apeldoorn kent gedragscodes voor het college van B en W, voor gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers en voor ambtenaren.

0 overige producten. Ga naar Regels en afspraken

Meest bezocht onder Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheiding

Kent u iemand die zich al jaren, bijzonder verdienstelijk inzet voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of werkomgeving. Dan kunt u deze persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Jeugdlintje: De jonge helden van Apeldoorn

Onze jonge helden zijn inwoners van gemeente Apeldoorn, maximaal 20 jaar oud, die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk hebben ingezet. Kent u zo'n jonge held? Die kunt u dan aanmelden voor een jeugdlintje.

0 overige producten. Ga naar Onderscheidingen
Uw Reactie
Uw Reactie