Overheid

Alle producten onder Overheid

Wet Open Overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.

Demonstratie of betoging

Als u een demonstratie of een betoging wilt houden, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk melden aan de gemeente Apeldoorn. Dit noemen we een kennisgeving aan de gemeente.

Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u schriftelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie