Regels en afspraken

Alle producten onder Regels en afspraken

Regelgeving en Apv

Bent u op zoek naar de Algemene plaatselijke verordening (Apv), regels rondom een parkeerparkeervergunning of subsidies of andere Apeldoornse regelgeving? Hier vindt u de links naar al deze regelgeving.

Huisregels

Op de verschillende locaties van gemeente Apeldoorn geldt een aantal huisregels. We verwachten dat zowel bezoekers als medewerkers zich aan deze huisregels houden. Wie dat niet doet, kan verzocht worden de locatie te verlaten.

Dienstverlening

Gemeente Apeldoorn werkt aan haar (digitale) dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, horen we dat graag.

Gedragscodes

Onze gedragscodes beschrijven onze normen en waarden en geven aan welk gedrag wel en niet gewenst is. Apeldoorn kent gedragscodes voor het college van B en W, voor gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers en voor ambtenaren.

Uw Reactie
Uw Reactie