Koninklijke Onderscheiding

Kent u iemand die zich al jaren, bijzonder verdienstelijk inzet voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of werkomgeving. Dan kunt u deze persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Let op: dit traject vraagt de inzet van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. 

Lees meer

Een Koninklijke Onderscheiding, ook wel 'Lintje' genoemd, is een blijk van waardering voor personen die zich belangeloos bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving.

Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. Iedereen kan iemand voordragen. Kent u iemand die zich al jaren inzet voor de maatschappij, draag deze persoon desgewenst voor.

Ga naar www.lintjes.nl

Iemand voordragen voor een lintje kost veel tijd. Het traject vraagt de inzet van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. Uw voordracht begint met een e-mail naar onderscheidingen@apeldoorn.nl.

We kijken eerst in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Daarna krijgt u uitleg over hoe u te werk kunt gaan. Het verzamelen van alle benodigde gegevens en het invullen van het voorstelformulier volgt daarna.

Meer informatie leest u op de website www.lintjes.nl. Hier vindt u ook het uiteindelijke formulier om de onderscheiding aan te vragen. Dit gebeurt volledig digitaal. Een aanvraag indienen via mail of post blijft ook mogelijk.

De uitreiking van de Lintjesregen is eind april van ieder jaar. Een voorstel dient uiterlijk 1 juli van het voorafgaande jaar ingestuurd te worden. Voor een tussentijdse gelegenheid geldt een doorlooptijd van 6 maanden.

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door ondersteunende brieven vanuit de betreffende instanties. Verder moet de kandidaat aan onderstaande criteria voldoen:

  1. Onbesproken gedrag
  2. Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten)
  3. Langdurige en intensieve inzet
  4. Nog steeds actief zijn, of de activiteiten kortgeleden hebben beëindigd
Uw Reactie
Uw Reactie