Struiken snoeien

Struiken worden alleen gesnoeid als het écht nodig is, afhankelijk van het soort overlast dat de struik geeft. Kijk in twee stappen of en hoe u de overlast kunt melden.

Lees meer

Bosplantsoen snoeien wij, zo nodig, eens in de paar jaar. Als er overlast is door overhangen, dan kunt u dit melden.

Hagen knippen we één of twee keer per jaar, afhankelijk van het soort. Dit valt onder regulier onderhoud. Alléén als er sprake is van een gevaarlijke situatie of belemmering van uitzicht door overhangen kunt u een melding doen.

De meeste heesters snoeien we in principe niet. Alléén als er sprake is van overhangen bij stoepen of fietspaden waardoor het zicht wordt belemmerd. In dat geval kunt u een melding doen.

Uw Reactie
Uw Reactie