Anders maaien
Fotograaf: Rob Voss
Anders maaien

Door anders te maaien zorgen we dat vogels, insecten en andere dieren plek hebben om te schuilen, verplaatsen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Dat is goed voor de natuur, insecten en uiteindelijk ook voor de mens.

Maaien van gras en bermen

Om meer ruimte te bieden aan natuur en verdroging van de bodem te voorkomen, maait de gemeente anders. Op sommige plekken ziet u meer kleur dan voorheen. Ook vallen de hoge grassen op, waar meer kruiden en bloemen de kans krijgen om te groeien.

Het gras blijft iets langer

In het openbaar groen is goed te zien dat de gemeente anders maait. Door het gras een paar centimeter langer te laten groeien, geven we lage bloemen zoals madeliefjes meer kans om te bloeien. Het blijft uiteraard mogelijk om te kunnen recreëren op deze plekken.

We maaien niet meer tot aan de stam van de boom

Door niet meer rondom de stam van de boom te maaien proberen we de groeiplaats van de boom te verbeteren. Daarnaast verkleinen we het risico dat we de boom beschadigen. Dit doen we niet overal, maar wel op de meeste plekken.

Bloemrijke velden maaien we één of twee keer per jaar

In 2021 zijn we gestart met minder maaien waardoor bloem- en kruidenrijke velden en bermen ontstaan. Deze plekken worden een stuk kleurrijker en hoger. Waar nodig zaaien we extra inheems zaad in dat we het jaar ervoor zelf geoogst hebben. Maar vaak is dit niet eens nodig omdat er al allerlei zaden in de grond zitten.

Als deze stukken uitgebloeid zijn laten we dit gedeeltelijk staan. Hierdoor zorgen de zaden op natuurlijke wijze dat de velden het jaar erop weer mooi zijn. Daarnaast is dit belangrijk voor insecten, vogels en andere dieren.

Uiteraard zorgen we ervoor dat randen en uitzichthoeken gemaaid worden zodat dit geen belemmering vormt voor de verkeersveiligheid.

Het overwinteren van dieren en insecten

Het gaat helaas erg slecht met onze insecten. De afgelopen jaren zien we dat er bijvoorbeeld steeds minder hommels, vlinders en zweefvliegen zijn. Deze soorten zijn nodig voor het bestuiven van planten en bomen. We hebben insecten dus nodig voor onze eigen voedsel. Daarnaast zijn de insecten zelf een belangrijke voedselbron voor onze vogels.

Om de insecten te helpen laten we plekken bloem- en kruidenrijkgras in het najaar en de winter staan. Veel soorten overwinteren hier namelijk in of leggen bijvoorbeeld eitjes die in de lente uitkomen. Ook andere dieren maken graag gebruik van deze verstopplekken, zoals hazen. Daarnaast eten vogels ook graag van de zaden.

Ook onze korte bloemrijke grasvelden (gazons) helpen onze insecten. In het voorjaar, wanneer de eerste paardenbloemen bloeien kunnen de bijvoorbeeld de eerste wilde bijen van het jaar al voedsel vinden. 

Minder maaien is ook goed voor ons

Een hoge biodiversiteit betekent voor ons een gezond natuurlijk milieu. Een afname in biodiversiteit (hoeveelheid dieren en de hoeveelheid soorten dieren)  heeft ook gevolgen voor ons als mens. Denk hierbij niet alleen aan afnemende voedselproductie maar ook aan meer overlast van soorten, zoals de eikenprocessierups. Een natuurlijke balans (een gezond ecosysteem) tussen soorten zorgt er namelijk voor dat we plagen en ziektes beperkt kunnen houden.

Daarnaast is minder maaien goed voor een gezonde bodem en vangen we de gevolgen van klimaatverandering beter op. Bij warme periodes hebben we hier dus profijt van. De grond droogt minder snel uit, waardoor beplanting gezond blijft en er geen tot minder van ons schaarse water gegeven hoeft te worden. Ook kunnen grote regenbuien beter opgevangen worden door een gezonde bodem.

Wilde bermen langs de kant van de weg
Wilde bermen langs de kant van de weg Fotograaf: Rien Hokken

Laat het maaien van de bermen over aan de gemeente

Het is ons opgevallen dat sommige inwoners zelf de bermen van de gemeente maaien. We begrijpen dat dit vaak met goede bedoelingen gebeurt. Toch willen we vragen om hiermee te stoppen en in plaats daarvan contact met ons op te nemen.

Door zelf de bermen te maaien, kunnen er problemen ontstaan. We hebben een maaibeleid ontwikkeld dat let op de natuur, biodiversiteit en veiligheid. Wanneer inwoners zonder overleg aan de slag gaan, kan dit leiden tot verstoringen in het ecosysteem. 

Gelukkig zien we dat dit kleinschalig afspeelt in onze gemeente. De overgrote meerderheid van de Apeldoorners staat achter ons maaibeleid en is blij met de manier waarop wij het groen verzorgen. We werken hard een fijne leefomgeving te maken voor iedereen.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie