Zonnepanelen en bomen(kap)

Duurzame energie opwekking en vergroening zijn allebei belangrijke doelen voor de gemeente Apeldoorn. Voor het kappen of snoeien van bestaande bomen in het belang van energie opwek met zonnepanelen op uw eigen dak geeft de gemeente geen toestemming. We leggen graag uit hoe dat zit.

Het opwekken van duurzame energie is een belangrijk doel van onze gemeente. Onder andere stimuleren we daarvoor de toename van elektriciteitsopwek uit zonnepanelen op daken. Anderzijds is ook het behoud van groen in de Apeldoornse woonwijken een belangrijk doel. Bomen in buurten en straten dragen voor een belangrijk deel bij aan de leefbaarheid van Apeldoornse wijken, buurten en dorpen. Onder meer omdat bomen bijdragen aan het tegengaan van hittestress,  leef- en schuilplaats bieden voor dieren, en bijdragen aan de beleving van de straat/buurt. Vooral de grotere / oudere bomen dragen bij aan dit soort doelen. Dat geldt ook voor het vastleggen van CO2. Soms hebben bomen ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bomen vertegenwoordigen dus belangrijke waarden die belangrijk zijn voor Apeldoorn.

Het komt dus neer op een belangenafweging: het algemene maatschappelijke belang van bestaande bomen tegenover het belang van duurzame opwek van energie en rendement van zonnepanelen. In het geval van nieuwe zonnepanelen op individuele daken, weegt het belang van de bestaande bomen zwaarder. Als dit het geval is wijst de gemeente verzoeken voor een kapvergunning of snoei af.

Dit betekent dat de betreffende bomen van invloed kunnen zijn op het rendement van de zonnepanelen. Gelukkig zijn nieuwe generaties zonnepanelen minder dan voorheen afhankelijk in hun rendement van direct zonlicht. Laat u hierover goed voorlichten.

Mogelijke alternatieven voor particulieren in dit soort situaties kunnen zijn:

  • Het plaatsen van meer omvormers waardoor rendementsverlies wordt beperkt
  • Het plaatsen van zonnepanelen op een andere plek op het eigen terrein
  • Het participeren in een buurtinitiatief voor zonnepanelen of een energie coöperatie, zoals DeA in Apeldoorn.

Op dit moment is de gemeente Apeldoorn bezig om een nieuwe zonstrategie te maken. Dit kan mogelijk leiden tot uitbreiding van de spelregels rond zon op daken. Hierover communiceren we te zijner tijd.

Een andere manier om de energierekening naar beneden te krijgen is besparen op energie, waaronder door isolatie van de woning. Voor meer informatie over het verduurzamen van woningen, verwijzen wij graag naar het energiepunt van de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie