Gras en groen maaien

De gemeente werkt met een planning voor het maaien van het openbaar groen. Op de ene plek maaien we meer dan op de andere plek. Als er sprake is van een onveilige situatie door een ongemaaide bloemberm, kunt u dit melden.

Lees meer

U hoeft dit niet te melden.

Bij het maaien werken we volgens een kwaliteitsniveau. Onze medewerkers controleren of de openbare ruimte aan dit niveau voldoet. Als het gras hoog is, maaien we vaker. Als het laag is, doen we dat minder vaak. De piek zit meestal in mei en juni. Dan kan het iets langer duren totdat er gemaaid wordt. Omdat we uiteraard niet overal tegelijk kunnen zijn. 

Vanaf 2023 maaien we niet meer tot aan de boomstam. We laten nu een ruimte variërend van 50 cm tot de grootte van de kroon van de boom ongemaaid. Dit voorkomt schade aan de boomstam en verdichting van de bodem. De natuurlijke begroeiing onder de boom is ook goed voor de biodiversiteit. Melden is daarom niet nodig.

 

In het voorjaar ziet u bloemrijke bermen langs de kant van de weg. Dit is een plek speciaal bedoeld voor insecten. De randen en uitzichthoeken maaien we in mei of juni voor de veiligheid van het verkeer. De rest maaien we dan in het najaar, meestal in september of oktober.

Komt u een onveilige situatie tegen waarbij de bermen bijvoorbeeld het zicht belemmeren voor het verkeer? Dan kunt u dit melden.

Uw Reactie
Uw Reactie