Gebouwen en toestellen

Alle producten onder Gebouwen en toestellen

Kapot straatmeubilair

Verkeerszuilen, afvalbakken op straat, bankjes en parkeermeters zijn voorbeelden van straatmeubilair waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. U kunt het bij ons melden als er een kapot of vernield is.

Speeltoestellen

Mocht u zien dat speeltoestellen onveilig of kapot zijn, doet u dan een melding. De gemeente vervangt geen zand onder speeltoestellen door rubber matten op verzoek.

Handhaving (verzoek tot handhaving)

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen.

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u eigenaar van een schoolgebouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente Apeldoorn ligt? Heeft deze school schade door een bijzondere omstandigheid? Dan kunt u de schade bij ons melden, volgens de afspraken die met uw school gemaakt zijn.

Uw Reactie
Uw Reactie