Handhaving (verzoek tot handhaving)

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen.

Lees meer

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen. Een handhavingsverzoek kunt u bijvoorbeeld indienen als u wilt dat de gemeente gaat optreden tegen illegale bewoning, stankoverlast of illegale bebouwing. Indien u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Het handhavingstraject bestaat uit een aantal stappen:

  1. U dient online een handhavingsverzoek in. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem doen. Het wordt bekend dat u het verzoek om handhaving doet.
  2. De gemeente beoordeelt of er inderdaad sprake is van een overtreding en of u belanghebbende bent. Als dat het geval is, start de gemeente het handhavingstraject.
  3. De gemeente voert na constatering van de overtreding een legaliseringsonderzoek uit.

Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  1. de overtreding wordt gelegaliseerd.
  2. de overtreding kan niet worden gelegaliseerd en moet worden beëindigd (dit kan of vrijwillig of met toepassing van bestuursdwang).

De gemeente beslist binnen 8 weken over een verzoek om handhaving. Deze termijn kan eventueel worden verlengd.

Uw Reactie
Uw Reactie