Geluidsoverlast door verkeer

Als u geluidsoverlast ervaart door het verkeer, dan kunt u dit melden.

Lees meer

Het aanpakken van geluidsoverlast door verkeer is een lastige kwestie. Als de overlast wordt veroorzaakt door te hard rijden, dan wordt de politie geïnformeerd. Zo kan er eventueel handhaving op snelheid plaatsvinden. Meestal is er geen aanleiding voor nader onderzoek of metingen.

In Nederland geldt de Wet geluidhinder. Dat betekent dat verkeersgeluid binnen bepaalde normen moet blijven. Eventuele geluidsmetingen worden uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Veluwe.

Een geluidsmeting vergt veel tijd en is kostbaar. Daarom voert de gemeente alleen geluidsmetingen uit als Omgevingsdienst Veluwe en de gemeente samen tot de conclusie komen dat dit een duidelijke meerwaarde heeft.

Uw Reactie
Uw Reactie