Overlast in de buurt

Heeft u last van mensen door lawaai, vreemd gedrag of andere overlast in uw buurt? Ga eerst in gesprek met elkaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u dit melden.

  • Buren die overlast geven
  • Teveel bewoners voor een woning
  • Iemand die zich vreemd gedraagt of lawaai maakt
  • Een overnachtende zwerver

Bij overlast in de openbare ruimte kunt u terecht op de pagina Meldingen openbare ruimte

Lees meer

Er zijn verschillende vormen van overlast door mensen in de woonomgeving. Denk aan buren die lawaai maken, teveel mensen die in een woning wonen (bijvoorbeeld door illegale kamerverhuur), een bewoner die zich vreemd of luidruchtig gedraagt in de woning of daarbuiten, een zwerver bij een leegstaand pand. 

In eerste instantie raden wij u aan om zelf  de door u ervaren overlast te bespreken met de overlastgever(s). Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met verschillende instanties.

Wanneer er sprake is van ervaren woonoverlast die niet via gesprekken met de overlastveroorzaker zijn op te lossen dan kunt u als bewoner bij de gemeente de overlast in de woonomgeving online melden.

De gemeenteraad van gemeente Apeldoorn heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven voor het toepassen van de Wet aanpak Woonoverlast om extreme woonoverlast aan te kunnen pakken. Dit betekent dat de burgemeester, aan de veroorzaker een specifieke gedragsaanwijzing met een dwangsom kan opleggen.

Overigens kan dit niet in elke situatie van overlast. Er moet sprake zijn van langdurige en ernstige overlast en als er geen andere oplossing meer voorhanden is. Heeft dit allemaal niet geholpen dan kan de burgemeester overgaan tot bovengenoemde gedragsaanwijzing met een dwangsom.

Politie

Bij acute ernstige woonoverlast belt u met de politie op het nummer 0900 88 44. In gevaarlijke situaties kunt u uiteraard ook 112 bellen.

Woningcorporatie (of andere verhuurder)

Huurt u of de overlastveroorzaker een woning van een woningcorporatie, dan neemt u contact op met uw verhuurder. De woningcorporaties hebben veel ervaring met hoe zij kunnen optreden in het geval van woonoverlast.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen, als u er zelf niet meer uitkomt. U bereikt de buurtbemiddeling van de gemeente via telefoonnummer 088 784 64 87 of via de mail apeldoorn@buurtbemiddeling.nu. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Onder begeleiding van bemiddelaars lost u zelf samen met uw buren uw conflict op. Dat u weer kunt praten met elkaar, ook als er opnieuw overlast is.

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van onze gemeente, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel verwachten we van u dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht. Meer informatie vindt u op de website van buurtbemiddeling.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Dit centrum is er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente. Zij bieden preventieve en lichte zorg. Als dat nodig is, verwijzen zij ouders en jongeren naar andere vormen van Jeugdhulp. Ook de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts kunnen verwijzen. Het telefoonnummer van het Centrum Jeugd en Gezin is (055) 357 88 75 of kijk op de website van CJG.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is een samenvoeging van de Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Veilig Thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zij zorgt voor meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis is voor iedereen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 0800 20 00.

Gemeente

Wanneer er sprake is van ervaren woonoverlast die niet via gesprekken met de overlastveroorzaker zijn op te lossen dan kunt u als bewoner bij de gemeente overlast in de woonomgeving online melden via de knop hierboven.

De gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven voor het toepassen van de Wet aanpak Woonoverlast om extreme woonoverlast aan te kunnen pakken. Dit betekent dat de burgemeester, aan de veroorzaker een specifieke gedragsaanwijzing met een dwangsom kan opleggen.

Overigens kan dit niet in elke situatie van overlast. Er moet sprake zijn van langdurige en ernstige overlast en als er geen andere oplossing meer voorhanden is. Heeft dit allemaal niet geholpen dan kan de burgemeester overgaan tot bovengenoemde gedragsaanwijzing met een dwangsom.

Uw Reactie
Uw Reactie