Woonoverlast

Heeft u overlast van iets in uw woonomgeving? Dan kunt u daar hier melding van maken.

Alle producten onder Woonoverlast

Overlast in de buurt

Heeft u last van mensen door lawaai, vreemd gedrag of andere overlast in uw buurt? Ga eerst in gesprek met elkaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u dit melden.

Overlast door (hang)jongeren

Ervaart u overlast van jongeren door bijvoorbeeld geluidsoverlast, drank- of drugsgebruik? Door een melding te doen kan de gemeente hierop acteren.

Overlast afkomstig van een bedrijf

Deze overlast bestaat uit bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast of lichtoverlast. Deze overlast moet u melden bij de OVIJ.

Overlast afkomstig vanuit een horecabedrijf of evenement

Horeca en evenementen kunnen naast plezier ook overlast veroorzaken. Daarbij kunt u denken aan geluidsoverlast of vervuiling. Ervaart u deze overlast? Laat het ons weten.

Geluidsoverlast door verkeer

Als u geluidsoverlast ervaart door het verkeer, dan kunt u dit melden.

Overlast door stank en lucht

Een vieze lucht of stank kan uw woongenot aantasten. Is de stank afkomstig van een bedrijf? Meldt dit dan bij de OVIJ. Andere locaties kunt u bij de gemeente melden.

Graffiti

Graffiti op particulier terrein kunt u zelf verwijderen, bijvoorbeeld via een reinigingsbedrijf. Graffiti op gemeente-eigendommen en scholen kunt u bij de gemeente melden.

Vuurwerkoverlast

Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? U kunt dit melden bij de gemeente maar ook bij de politie (0900-8844)

Overige overlast

Ervaart u overlast van een situatie die hier niet tussen staat? Dan kunt u gebruik maken van dit meldformulier..

Uw Reactie
Uw Reactie