De Omgevingswet

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in de stad, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Bekijk hier de animatievideo over de omgevingswet.

Wat verandert er?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Apeldoorn 2040. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de stad en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Apeldoorn. Die regels staan nu nog in meerdere bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het nieuwe landelijke Omgevingsloket (DSO-Digitaal Stelsel Omgevingsloket). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunning check en/of vraagt u een omgevingsvergunning aan. Bekijk hier de animatievideo over het nieuwe Omgevingsloket

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.  
 • Eén digitaal Omgevingsloket (DSO-Digitaal Stelsel Omgevingsloket)
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • In veel gevallen binnen acht weken na aanvraag een uitsluitsel.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie
  • Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past binnen ons Omgevingsplan.
  • Er is ook ruimte voor goede plannen die niet passen in ons Omgevingsplan. Deze plannen moeten ruimtelijk aanvaardbaar zijn. We toetsen dan of er een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is. Met andere woorden: wij toetsen of uw plan past op die locatie en of deze van toegevoegde waarde is in de betreffende omgeving.
  • Het is belangrijk dat u uw plannen voorlegt aan de direct betrokkenen uit uw omgeving.

Een voorbeeld uitgewerkt

Er wordt veel informatie gedeeld over de Omgevingswet. Vaak abstract, in juridische termen. Maar wat betekent dit in de praktijk voor diegenen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet willen gaan bouwen? Om daar meer gevoel bij te krijgen hebben wij een voorbeeld uitgewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie