Vraag en antwoord Omgevingswet

Ja, op 1 januari wordt ook de Wet kwaliteitsborging ingevoerd. Tot 1 januari toetsen wij alle aanvragen op technische aspecten en dragen wij zorg voor controle op de uitvoering. Ná 1 januari doen wij dat niet meer voor bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van een woning of klein bedrijfspand.

Vanaf 1 januari 2024 is de huidige omgevingsvergunning in tweeën geknipt in een ruimtelijke vergunning en een technische vergunning. Voor bouwwerken in gevolgklasse 1 hoeft u geen technische vergunning (wel een ruimtelijke vergunning) voor de  bouwactiviteit aan te vragen bij de gemeente.

U moet wel een bouwmelding doen en daarbij een kwaliteitsborger inschakelen. Dit is een gecertificeerde, onafhankelijke partij, welke is ingeschakeld door de bouwer van uw bouwwerk. De kwaliteitsborger houdt toezicht tijdens de bouw. Voor bouwwerken in de vervolgklasse 2 en voor monumenten moet u wel een technische omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer over de Wet kwaliteitsborging.

Jawel, maar u hoeft deze niet technisch uit te werken. Geveltekeningen, plattegronden en situatietekening zijn altijd nodig. Want de aanvraag voor het bouwen, moeten wij kunnen beoordelen aan ruimtelijke regels en welstand.

Vanaf 1 januari 2024 moet u aangeven of en hoe u uw omgeving heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. En zo nodig kunnen wij aan u een verslag daarvan opvragen. Maar die verplichting zal niet veel verschillen wat u nu al in het normale verkeer aan informeren van uw buren/omwonenden/belanghebbenden zou doen. Wij wijzen u er ook nu al standaard op, om op tijd uw buren te informeren over de plannen, zodat zij niet verrast worden. Lees meer over participatie.

Vanaf 1 januari moeten de meeste aanvragen volgens de reguliere procedure worden behandeld, binnen een termijn van 8 weken. Deze termijn geldt nu ook al voor een groot deel van de aanvragen. Alleen voor plannen met een grotere impact geldt een behandelingstermijn van 6 maanden.

Net zoals nu doet u uw aanvraag via het Omgevingsloket. Alleen op de achtergrond verandert er veel. Maar de vergunning check blijft. Aanvragen gaat via DigiD.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14055, keuze 5. Professionals verwijzen wij naar het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Uw Reactie
Uw Reactie