Eén omgevingsplan voor Apeldoorn

Stel, u wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Hoe hoog de flats mogen zijn die verderop worden gebouwd. Of aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het Omgevingsplan Apeldoorn.

Dit Omgevingsplan geldt voor het hele grondgebied. In dit Omgevingsplan staan regels die helpen om ontwikkelingen in Apeldoorn mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving helpt te beschermen. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu.

Waarom één omgevingsplan?

Eerder stonden deze regels nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Bovendien kunnen regels en begrippen uit bestemmingsplannen en de uitleg daarvan per gebied verschillen. Door regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Zo kunnen we beter inspelen op grote ontwikkelingen en zorgen voor een goed ingerichte, veilige en gezonde stad. Ook ziet u sneller en makkelijker welke regels er gelden op een bepaalde plek. De regels komen namelijk in het nieuwe landelijke Omgevingsloket (DSO-Digitaal Stelsel Omgevingsloket) onder de noemer ‘regels op de kaart’.

Zo pakken we dit aan in Apeldoorn

Nu de Omgevingswet is ingevoerd heeft Apeldoorn automatisch een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Daarin staan de huidige bestemmingsplannen nog gewoon zoals ze nu zijn. Samen met specifieke regels over bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeenten gaan, de zogenaamde Bruidsschat.

De gemeente heeft tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Dat gaat met zoveel regels niet van de ene op de andere dag. Daarom doen we het in stappen.

Omgevingsplan en afwegingsruimte

Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

In deze animatie krijgt u uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte. Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie