Tussenstand fysiek en sociaal fundament

Waar we willen staan in 2030?

 

Natuur en landschap

 • Het stadspark van Apeldoorn is in aanleg.
 • Het klimaatbestendig bekenlandschap Wenum Wiesel is in uitvoering.
 • Het groene casco vanaf de Maten naar Beekberg­woud is in uitvoering.
 • Er is aantrekkelijk landschap in aanleg rond de op­gaven bij de dorpen Uddel en Beemte Broekland.
 • In de uitleggebieden is het groene casco met circa 140 ha toegenomen. Een onderdeel van dit groene casco vormt bosareaal.
 • Er is 44 km beekherstel gerealiseerd en er is 60 ha verhard oppervlak in stedelijk gebied afgekop­peld.

Milieu en klimaatadaptatie

 • In 2030 is de binnenstad groener en klimaatbe­stendig geworden.
 • In 2030 zijn de indicatorsoorten minimaal behou­den en is het aantal soorten planten en insecten met 25% toegenomen.
 • De klimaatbestendige Groote Wetering/Leigraaf in Beekbergerwoud-oost is in uitvoering.
 • De knelpunten voor hittestress en wateroverlast zijn in wijken en dorpen en bedrijfslocaties voor 50% opgelost.
 • Ons watersysteem is meer circulair, door de aan­leg van ruime retentieplassen en vernatting van de beekdalen.
 • De drinkwaterwinning wordt (gedeeltelijk) ge­compenseerd, bijvoorbeeld in infiltratievennen in Natura2000 gebied.

Veiligheid en inclusiviteit

 • Op tien loopminuten afstand van de eigen woning is voor iedereen uitnodigende buitenruimte bereikbaar.
 • De veiligheid rond scholen is toegenomen.
 • Meer kinderen gaan te fiets of te voet naar school.
 • Iedere wijk en ieder dorp heeft passende basisin­frastructuur voorzieningen.
 • De onderwijsgebouwen zijn op niveau en beter toegerust voor de toekomst.
 • Het sportlandschap van verenigingen ziet er anders uit. We groeien toe naar meer omnisport­verenigingen in Apeldoorn.
 • Schoolpleinen zijn groen, beweegvriendelijk en toegankelijk na schooltijd.
 • In 2030 is de mate van overgewicht bij volwasse­nen en kinderen niet verder toegenomen en is de curve afgevlakt.

Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

 • In nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is erfgoed onze inspiratie voor een attractief Apeldoorn.
 • We zijn minimaal negen architectonische parels rijker, die elk in aanmerking kunnen komen voor ‘beste gebouw van Apeldoorn’.

Natuur en landschap

 • Het stadspark van Apeldoorn is in aanleg.
 • Het klimaatbestendig bekenlandschap Wenum Wiesel is in uitvoering.
 • Het groene casco vanaf de Maten naar Beekberg­woud is in uitvoering.
 • Er is aantrekkelijk landschap in aanleg rond de op­gaven bij de dorpen Uddel en Beemte Broekland.
 • In de uitleggebieden is het groene casco met circa 140 ha toegenomen. Een onderdeel van dit groene casco vormt bosareaal.
 • Er is 44 km beekherstel gerealiseerd en er is 60 ha verhard oppervlak in stedelijk gebied afgekop­peld.

Milieu en klimaatadaptatie

 • In 2030 is de binnenstad groener en klimaatbe­stendig geworden.
 • In 2030 zijn de indicatorsoorten minimaal behou­den en is het aantal soorten planten en insecten met 25% toegenomen.
 • De klimaatbestendige Groote Wetering/Leigraaf in Beekbergerwoud-oost is in uitvoering.
 • De knelpunten voor hittestress en wateroverlast zijn in wijken en dorpen en bedrijfslocaties voor 50% opgelost.
 • Ons watersysteem is meer circulair, door de aan­leg van ruime retentieplassen en vernatting van de beekdalen.
 • De drinkwaterwinning wordt (gedeeltelijk) ge­compenseerd, bijvoorbeeld in infiltratievennen in Natura2000 gebied.

Veiligheid en inclusiviteit

 • Op tien loopminuten afstand van de eigen woning is voor iedereen uitnodigende buitenruimte bereikbaar.
 • De veiligheid rond scholen is toegenomen.
 • Meer kinderen gaan te fiets of te voet naar school.
 • Iedere wijk en ieder dorp heeft passende basisin­frastructuur voorzieningen.
 • De onderwijsgebouwen zijn op niveau en beter toegerust voor de toekomst.
 • Het sportlandschap van verenigingen ziet er anders uit. We groeien toe naar meer omnisport­verenigingen in Apeldoorn.
 • Schoolpleinen zijn groen, beweegvriendelijk en toegankelijk na schooltijd.
 • In 2030 is de mate van overgewicht bij volwasse­nen en kinderen niet verder toegenomen en is de curve afgevlakt.

Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

 • In nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is erfgoed onze inspiratie voor een attractief Apeldoorn.
 • We zijn minimaal negen architectonische parels rijker, die elk in aanmerking kunnen komen voor ‘beste gebouw van Apeldoorn’.
Uw Reactie
Uw Reactie