Apeldoorn in cijfers

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.

Direct aan de slag?

Hoofdonderwerpen zijn:

  • Bevolking
  • Woningvoorraad
  • Onderwijs
  • Inkomen, Werk en Economie
  • Verkiezingen

Daarnaast zijn de volgende zaken beschikbaar:

  • Samenvatting: kerncijfers gemeente Apeldoorn
  • Kaartjes van de wijk- en buurtindeling
  • Publicaties op het gebied van Onderzoek, Statistiek en Monitoring

U kunt met Apeldoorn In Cijfers Online de door u opgevraagde gegevens in verschillende vormen bekijken, bijvoorbeeld in  een tabel- of kaartvorm. Ook kunt u de gevonden gegevens printen of opslaan. Verder kunt u uw eigen gebiedsselectie maken door buurten samen te voegen tot een gebied van uw (toekomstige) klantenkring of eigen onderwerpen toevoegen.

Dergelijke gegevens kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het onderbouwen van beleidsplannen, voor planning van activiteiten, voor raming van kosten, voor aanvulling op jaarverslagen, invulling van enquêtes of het aanhalen van kengetallen in rapporten en nota's.

Apeldoorn In Cijfers Online is een belangrijke informatiebron voor beleidsmedewerkers, bestuurders, dorps- en wijkraden, raadsleden, bedrijfsleven, maar ook voor burgers die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de gemeente of van hun eigen buurt en dorps- en wijkraadgebied.

Uw Reactie
Uw Reactie