Online zaken regelen met eHerkenning

Vraagt u als bedrijf online een product of dienst bij ons aan? Dan heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Hiermee kunt u als bedrijf veilig, betrouwbaar en eenvoudig online zaken regelen met de gemeente.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning kunt u vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven. Het is een gestandaardiseerd inlogsysteem waarop inmiddels ruim vierhonderd organisaties zijn aangesloten. Dat zijn met name overheidsinstanties, maar ook steeds meer publieke organisaties waaronder verzekeraars en pensioenuitvoerders.

Heeft u nog geen eHerkenning?

U kunt eHerkenning alleen aanvragen bij een erkende eHerkenningsleverancier. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel. Alle leveranciers voldoen dan ook aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Wel verschillen zij in het type inlogmiddel, de prijs daarvan en de aanvraagprocedure. Volg het stappenplan op de website van eHerkenning. Deze leidt u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces

Heeft u al eHerkening?

Heeft u al eHerkenning, maar nog niet op het juiste betrouwbaarheidsniveau? Neem contact op met uw leverancier om uw inlogmiddel te upgraden naar een hoger niveau en om uw machtiging te regelen.

Betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning is er op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Gemeente Apeldoorn gebruikt voor de meeste formulieren betrouwbaarheidsniveau 3. Hiermee kunt u namelijk ook bij veel andere overheidsinstanties terecht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op eherkenning.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie