Hulp bij schulden en financiën

U kunt hier terecht wanneer u hulp nodig heeft bij schulden en andere financiële zaken.

Alle producten onder Hulp bij schulden en financiën

Meldpunt Toeslagenaffaire Kinderopvang

Bent u vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Dan kunt u rekenen op hulp van de gemeente.

Schuldhulpverlening

Wilt u meer rust in uw financiën? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Krijgt u aanmaningen of staat de deurwaarder op de stoep? Schuldhulpverlening helpt u om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Geldlening Stadsbank

Als u extra geld nodig heeft, kunt u in sommige gevallen een lening aanvragen bij de Stadsbank.

Beschermingsbewind

Soms lukt het niet om zelf alle financiële zaken goed te regelen. Dit kan komen door een fysieke of psychische belemmering, zoals bijvoorbeeld dementie, verslaving of een verstandelijke beperking. Ook kan het hebben van problematische schulden en verkwisting een reden zijn dat het zelf niet (meer) lukt. Voor die mensen kan beschermingsbewind helpen.

Budgetbeheer

Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen? Ook als u wel een inkomen hebt? Misschien kan budgetbeheer van de gemeente u helpen.

Voor werkgevers en professionals

Uw medewerker of uw klant heeft mogelijk te maken met geldzorgen waarbij ze te maken krijgen met verschillende organisaties. Dat kan de schuldeiser zijn, maar ook de werkgever of hulpverlener. Het is zinvol om te weten waar we elkaar voor kunnen benaderen.

Uw Reactie
Uw Reactie