Een Koninklijke Onderscheiding, ook wel 'Lintje' genoemd, is een blijk van waardering voor personen die zich belangeloos bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

‘Lintjesregen’ voor 29 Apeldoorners

Nog nooit kregen zoveel Apeldoorners bij de Lintjesregen een koninklijke onderscheiding! Maar liefst 29 inwoners van de gemeente Apeldoorn kregen vandaag uit handen van burgemeester Heerts een lintje opgespeld, in Schouwburg Orpheus.

Naast de versierselen behorende bij hun benoeming in de Orde van Oranje-Nassau kregen de gedecoreerden een boeket bloemen en een mooi boek over onderscheidingen. 22 werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zeven Apeldoorners werden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In twee groepen van 14 resp. 15 personen werden de Apeldoorners om beurten naar voren gevraagd en toegesproken door de burgemeester. Iedereen kreeg een lintje vanwege de grote, belangeloze maatschappelijke inzet gedurende vele jaren.

Het betrof een breed scala aan activiteiten, variërend van koordirigent en mantelzorger tot voorzitter van een aantal verenigingen, het organiseren van grote sportevenementen of het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten.

Saamhorige stad en dorpen

Burgemeester Heerts: “Ook al is Apeldoorn inmiddels een grote gemeente, wat betreft saamhorigheid en betrokkenheid doen we niet onder voor een dorp. Dat maakt Apeldoorn juist zo bijzonder. We hebben het goede van twee werelden. Ik ben super trots op al deze mensen. En op degenen die al eerder dit jaar bij andere gelegenheden een lintje hebben gekregen. Apeldoorn kan niet zonder deze enorme betrokkenheid en inzet van haar inwoners.”

Foto met de burgemeester en de gedecoreerden
Fotograaf: Maarten Sprangh
Foto met de burgemeester en de gedecoreerden
Fotograaf: Maarten Sprangh

Gedecoreerden Algemene Gelegenheid op 26 april 2024

De heer C. (Cor) van As is 14 jaar vrijwilliger geweest bij de Bronkerk in Ugchelen. Hij was begeleider van een jongerengroep, waarmee hij onder meer ervaringsreizen naar Moldavië organiseerde. Tijdens een van die werkvakantie kwam hij in contact met een echtpaar dat een weeshuis runde. Hij maakte zich sterk voor het realiseren van een nieuw kindertehuis. Hij organiseert allerlei inzamelingsacties om de lokale bevolking te ondersteunen. Hij is ook vrijwilliger bij het daklozenrestaurant van Stichting Sant'Egidio, waarvoor hij ook met het straatteam de stad in gaat om eten, drinken en warme kleding uit te delen aan de mensen die op straat leven. Verder is hij vrijwilliger bij de Lionsclub Apeldoorn waar hij acties organiseert om fondsen te werven voor goede doelen.

De heer Van As is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.G. (Henk) Bakker is een aantal jaren vrijwilliger geweest bij het Rode Kruis in Papendrecht, waar hij toen woonde. Daar was hij ook 12 jaar penningmeester voor de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Papendrecht. Meer dan 20 jaar heeft hij meegedaan aan acties die vanuit die kerk werden opgezet om geld in te zamelen voor kerkgenoot Hans van Beek, die als zendeling in Vietnam werkte. Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij Stichting Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond. Hij doet alle voorkomende werkzaamheden bij de Camping 't Spoek in Beekbergen, een alcoholvrije camping. Sinds een aantal jaren in hij ook penningmeester in het bestuur van de stichting. Verder verzorgt hij sinds een jaar of 10 als vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Beekbergen de tuin rondom de kerk en pastorie. Sinds kort is hij ook lid van het College van Kerkrentmeesters.

De heer Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. (Bertie) Bakker-Viveen is een aantal jaren vrijwilliger geweest bij het Rode Kruis in Papendrecht, waar zij toen woonde. Daar was ze ook vrijwilliger bij de zondagsschool en thuishulp voor mensen zonder sociaal netwerk. Zij begeleidde hen naar medische afspraken en bood ook stervensbegeleiding. Meer dan 20 jaar heeft zij meegedaan aan acties die vanuit de Hervormde Gemeente Papendrecht werden opgezet om geld in te zamelen voor kerkgenoot Hans van Beek, die als zendeling in Vietnam werkte. Dat doet ze ook voor projecten in Liberia, voor een ander zendingsechtpaar. Verder is ze 10 jaar vrijwilliger geweest bij Stichting Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond. Ze deed allerlei voorkomende werkzaamheden bij alcoholvrije camping t Spoek in Beekbergen. Ook zette zij zich in voor het vertalen van de doelstellingen van de stichting naar de camping. Sinds een paar jaar is ze vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Beekbergen waar ze gastvrouw is tijdens de momenten dat de kerk open is voor belangstellenden.

Mevrouw Bakker-Viveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.H.M. (Wim) van Beek is al 50 jaar als vrijwilliger bij Atletiekvereniging AV'34 actief op veel gebieden, zowel op sportief als organisatorisch gebied. Hij doet onder meer de wekelijkse hardlooptrainingen voor diverse loopgroepen, begeleidt de startende lopers naar de Midwintermarathon en is lid van de sponsorcommissie. Meer dan 20 jaar was hij penningmeester van Stichting Marathon Apeldoorn, die de Midwintermarathon organiseert. Hij onderhield het contact met de deelnemers uit het buitenland. Hij heeft samen met anderen het Nederlands Kampioenschap Indooratletiek van Gent naar Apeldoorn gehaald. Sinds die tijd is hij voorzitter van de organisatie. Hij kreeg in 2021 de Member Federation Award van de Europese atletiekbond European Athletics. Verder organiseert hij al meer dan 30 jaar de estafetteloop vanaf Wilp (de plaats waar de geallieerden de IJssel overstaken) naar het Oranjepark in Apeldoorn waar het bevrijdingsvuur wordt ontstoken op 17 april. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de dodenherdenking en de stille tocht op 4 mei. Hij is ook penningmeester van Stichting Atletiekstad Apeldoorn.

De heer Van Beek is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer mr. R. (Ronald) Berkhoff begon in zijn studententijd met vrijwilligerswerk en is er nooit meer mee gestopt. Hij is al bijna 25 jaar in diverse functies vrijwilliger bij de Vrijmetselaarsloge Liefde en Trouw in Apeldoorn. Ongeveer net zo lang was hij vrijwilliger bij het Humanistisch Verbond, afdeling Apeldoorn, waar hij verantwoordelijk was voor de ledenadministratie en de lay-out van alle uitingen verzorgt. Hij is ook voorzitter van het koor De Stem waarvoor hij ook de ledenadministratie doet. Een aantal jaren was hij vrijwilliger bij Stichting MOEd, die creatieve cursussen aanbiedt voor mensen met chronische vermoeidheid. Hij was voorzitter van de raad van advies en wierf sponsors. Verder was hij secretaris van dienstenruilorganisatie Lets, waarvoor hij ook het ledenbestand automatiseerde. Verder is hij voorzitter van de Apeldoornse Korenfederatie. In die rol organiseerde hij een minikorenfestival, promoot hij koormuziek en biedt hij de aangesloten koren diensten aan. Ten slotte is hij lid van het regieteam bij het Platform Amateurkunst Apeldoorn.

De heer Berkhoff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.J. (Marja) Berkhoff-Rozendal is 40 jaar lang voorzitter geweest van een stembureau in de gemeente Apeldoorn. En al bijna 25 jaar is ze bestuurslid van Stichting Tuberculose, waarvan de laatste jaren als secretaris. Ze beoordeelt mede de aanvragen voor mensen die financiële steun aanvragen. Ook is ze jarenlang voorzitter geweest van de centrale cliëntenraad van woonzorgcentrum Sint Hubertus. Ze was secretaris van de Business Circle Apeldoorn en aansluitend van de Sociëteit Apeldoorn, waar ze verantwoordelijk was voor de ledenadministratie en zich bezighield met de archivering. In het kader van een sanering vond zij een nieuwe bestemming voor het historische pand van de sociëteit. Ze is ook secretaris van de centrale cliëntenraad bij de ouderenzorgorganisatie Stichting Klein Geluk.

Mevrouw Berkhoff-Rozendal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E.J. (Elvira) van den Broeke-Flipsen is 10 jaar dirigent geweest van het kinderkoor van de Heilige Harten parochie in Eindhoven, waar zij toen woonde. Inmiddels is zij bijna 35 jaar dirigent in Apeldoorn, eerst van het jongerenkoor van de Fabianus en Sebastianus parochie, daarna - en nog steeds - van het Lucente kerkkoor van de Sint Franciscus parochie. Ze was ook vrijwilliger bij jongerencentrum De Wave, onderdeel van de Emmaüsparochie. Verder is zij vrijwilliger bij de stichting Sant'Egidio, die zich inzet voor armen en behoeftigen. Ook helpt en begeleidt ze op eigen initiatief vluchtelingen en gezinnen op het gebied van taallessen, praktische, procedurele en administratieve zaken en het zoeken van werk.

Mevrouw Van den Broeke-Flipsen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Jenny) de Graaf-Dijk was jarenlang vrijwilliger bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn op de afdeling Dagonderzoek Geriatrie. Verder is ze al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Goede Doelen Kringloopwinkel van Stichting Terre des Hommes, die werkt aan het voorkomen en stoppen van uitbuiting van kinderen. Ze verzorgt de kasadministratie, is winkelmedewerker en coördineert de andere vrijwilligers. Voor Terre des Hommes zijn de kringloopwinkels heel belangrijk om inkomsten te genereren om internationale projecten te kunnen uitvoeren.

Mevrouw De Graaf-Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. (David) Hakkenberg is 12 jaar lang vrijwilliger geweest bij de Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn. Als kerkvoogd verzorgde hij de financiën en realiseerde hij de aankoop van een ander kerkgebouw vanwege de groei van de gemeente. Vanuit zijn belangstelling voor de geschiedenis van het Huis van Oranje in Berlijn is hij ruim 15 jaar geleden informatie gaan verzamelen over het ‘Niederländisches Palais’ in Berlijn. Hij heeft gezorgd voor een blijvende herinnering aan dit paleis en het leven en sterven van Koning Willem I die er heeft gewoond. Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Berlijn heeft hij diverse lezingen verzorgd. Op zijn initiatief is er in 2015 in Berlijn een tentoonstelling geweest van miniaturen van de bronzen standbeelden van de 5 Oranjeprinsen die tot 1945 naast het keizerlijke stadspaleis stonden. Samen met professor Van de Broeke schreef hij boeken over de uitvaartdiensten van het Huis van Oranje vanaf 1813 en over alle prinsen en prinsessen die geen troonopvolgers waren. Op dit moment werkt hij aan een fotoboek over de geschiedenis van de Maybach-auto die prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 van Koningin Wilhelmina kregen voor hun huwelijk. Met zijn onderzoeken heeft hij eraan bijgedragen dat de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Duitsland levend blijft.

De heer Hakkenberg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.H. (Rudi) ter Heide heeft bij de ANWB gewerkt, waar hij veel heeft gedaan voor het promoten van het schaatstoerisme en de nationale parken en voor het ontstaan van de monumentendagen. Ook was hij jarenlang voorzitter van de TROS/ANWB landelijke fietsdag en zat hij in het bestuur van Lange Afstand Wandelen. Hij was de eerste begeleider bij kampeerreizen met caravans. Later werd hij directeur van het Bureau voor Toerisme Zeeland en daarna - tot zijn pensionering in 2011 - directeur van de VVV Apeldoorn en tevens projectleider Recreatie Toerisme Veluwe en projectleider Fietstotaalplan Veluwe. Hij is ook 25 jaar bestuurslid geweest van Stichting Koninklijk Apeldoorn, waar hij verantwoordelijk was voor de pr en de marketing en medeorganisator van diverse evenementen. Voor Stichting PUM Netherlands senior experts heeft hij als vrijwilliger 8 projecten uitgevoerd in verschillende delen van de wereld, met als doel de sector Hospitality in die landen te verbeteren. Hij was ook nauw betrokken bij de opzet en realisatie van de Oranje-fietsroutes. Een project van het Duits Verkeersbureau, waarbij Duitse plaatsen met een band met het Nederlandse Koningshuis onder de aandacht van Nederlandse reizigers worden gebracht. Met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen wist hij de Oranjefietsroutes Apeldoorn-Lingen en Apeldoorn-Meurs tot een succes te maken. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het op de kaart zetten van Apeldoorn als koninklijke stad.

De heer Ter Heide is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.P.J.M. (Herman) Heijke is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij De Klup, die vrijetijdsbesteding organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij ging als begeleider mee met de jaarlijkse vakantiekampen en begeleidde onder meer de muziekgroep en de tennisgroep. Sinds enkele jaren begeleidt hij samen met zijn vrouw de schildergroep. Hij is ook vrijwilliger bij wijkcentrum Orca, waar hij de wekelijkse activiteit Kunst en Koffie begeleidt.

De heer Heijke is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.H.M. (Cecile) Heijke-Schoemaker is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij De Klup, die vrijetijdsbesteding organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze ging als begeleider mee met de jaarlijkse vakantiekampen en begeleidde onder meer de toneelgroep, de muziekgroep en de tennisgroep. Sinds enkele jaren begeleidt zij samen met haar man de schildergroep. Ze is ook een aantal jaren bestuurslid van de Klup geweest en van Stichting Vrienden van de Klup.

Mevrouw Heijke-Schoemaker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.J.A. (Marian) Jansen is een van de oprichters van Stichting Werkgemeenschap Kindercentra Apeldoorn, waarvan ze ook een tijd secretaris is geweest. Doel van de stichting was het beheren van peuterspeelzalen in de gemeente Apeldoorn. Met haar vrijwilligerswerk heeft zij actief bijgedragen aan het opzetten van kwalitatief goede kinderopvang in Apeldoorn en de Regio Noordwest Veluwe. Verder is zij vrijwilliger geweest bij het Landelijk Steunpunt Alfabetisering in Apeldoorn en bij Stichting Tegen Haar Wil Apeldoorn, een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffers zijn (geweest) van seksueel geweld, stalking of huiselijk geweld. Een aantal jaren was ze gastouder voor internationale uitwisselingsorganisatie AFS. Sinds begin deze eeuw is ze vrijwilliger bij de Steunstichting Inca-Educa die is opgericht om geld in te zamelen voor ondersteuning van een vakschool voor kansarme jongeren in Peru. Ze helpt het bestuur in uitvoerende taken en is betrokken bij de fondsenwerving. Sinds 10 jaar is ze ook vrijwilliger bij Stichting Da Capo (stichting voor (vooral) vrouwelijke migranten), waar ze taallessen geeft.

Mevrouw Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C. (Christian) Kluft is 25 jaar vrijwilliger geweest bij voetbalvereniging ZVV. Hij was jeugdvoorzitter, trainer, lid van de jeugdcommissie en coach. Sinds 2012 is hij regisseur van het ASK-theater, dat toneelstukken voor kinderen en scholen verzorgt. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de producties en helpt ook de decorploeg en het bestuur.

De heer Kluft is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.L.A. (Derk) Lodiers is al van jongs af aan betrokken bij de Apeldoornse Mixed Hockeyclub, waarvan een tijd als bestuurslid Sportzaken. In die rol was hij verantwoordelijk voor het hele sporttechnische beleid, de arbitrage en het wedstrijdsecretariaat. Hij zette onder andere een opleiding op voor de hele jeugd en was actief om de sponsoring en de sponsorcommissie op te zetten en te verbeteren. Hij is nu nog steeds clubscheidsrechter en trainer/coach. Verder is hij een aantal jaren in verschillende functies vrijwilliger geweest bij netwerkorganisatie BNI Vivaldi. En ook bij VNO-NCW Stedendriehoek, waar hij bestuurslid Ledenbeleid was. Hij was ook een aantal jaren bestuurslid van Stichting Present, die een brug wil slaan tussen mensen die hulp kunnen gebruiken en groepen vrijwilligers die wel iets voor een ander willen doen. Sinds vorig jaar is hij bestuurslid Commercie van Stichting Topvolleybal Dynamo.

De heer Lodiers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G. (Berry) Meester doet al 30 jaar onderzoek naar (de geschiedenis van) panden en gebouwen in Apeldoorn uit de periode van 1900 tot 1940. Hij verzamelt afbeeldingen en de daarbij behorende informatie en heeft zo een grote collectie en databank opgebouwd. Die stelt hij beschikbaar voor belangstellenden, inwoners, eigenaren van Apeldoornse monumenten, de gemeente Apeldoorn, de Vereniging Oud Apeldoorn, de Stichting Apeldoornse Monumenten en Erfgoedplatform Apeldoorn. De door hem opgezette website fotoarchiefapeldoorn.nl geeft toegang tot beelden van de wijken Berg en Bos, Binnenstad, Het Loo en de Indische buurt. Er is een aparte site over de Parkenbuurt. Hij is ook beheerder van de website Oud-Apeldoorn.nl met informatie over de straten in Apeldoorn en de dorpen Beekbergen, Klarenbeek, Loenen, Wenum-Wiesel en Hoog-Soeren. Hij stelt zijn foto’s en andere informatie beschikbaar voor publicaties, boeken, tijdschriften, nieuwsbladen en websites. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het stadsarchief van CODA en bij het Open Monumentendagen Comité Apeldoorn, waarvoor hij onder meer elk jaar een bijdrage levert aan het programmaboekje. Daarnaast zet hij zich in om sloop van historische gebouwen te voorkomen.

De heer Meester is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P. (Peter) Nieland is zo’n 10 jaar vrijwilliger geweest bij Atletiekvereniging '34, waar hij leiding gaf aan een recreatieve hardloopgroep en hardlooptrainer was. Hij is ook 10 jaar voorzitter geweest van mountainbikeclub Bar End. Hij zorgde voor de realisatie van het Anne Terpstra Bike Park, met een voor Nederland uniek technisch mountainbike parcours. Dat heeft Apeldoorn als fietsstad op de kaart zet. Hij werkte daarin samen met de FSG Campus en de Bike Academy. Hij was penningmeester van Stichting Streetrace Apeldoorn, die een jaarlijks mountainbike-evenement organiseert met een uitdagend parcours in de binnenstad voor zowel jeugd als recreatieve rijders. Hij is al een aantal jaren lid van de voordrachtcommissie bij de Apeldoorn Business Awards, waarvoor hij 10 retailers en een kandidaat voor de publieksprijs nomineert. Sinds ruim 5 jaar is hij vrijwilliger bij het Routebureau Veluwe, waarvoor hij de mountainbikeroutes ontwikkelt.

De heer Nieland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M. (Chiel) Pauli is 25 jaar vrijwilliger geweest bij Volleybalvereniging Primavo. Hij was materiaalman, trainer/coach en organisator van diverse activiteiten en evenementen. Hij was ook vrijwilliger bij basisschool De Gong, waar hij onderhoudswerkzaamheden deed, hielp met het kopiëren, het op orde houden van het handenarbeidlokaal en het opbouwen van de tentoonstellingen. Daarnaast is hij sinds 2006 vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Matenhof. Hij is er gastheer en organisator van diverse activiteiten en dagjes uit. Een belangrijke vrijwilligersrol van hem is die van Sinterklaas. Ruim 40 jaar was hij tussen half november en 5 december te zien als de Goedheiligman bij Primavo en op De Gong en de Rietendakschool.

De heer Pauli is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Henk) van Renssen is sinds 2004 vrijwilliger bij Stichting Medic in Apeldoorn, een vrijwilligersorganisatie die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert en tegen marginale kosten levert aan gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Hij is hoofd Inkoop. In die rol koopt hij onderdelen en materialen in voor de te repareren en aan te passen medische apparatuur, en doet hij onderzoek naar (betaalbare) alternatieven. Ook zoekt hij internationaal naar goedkope(re) inkoop van onderdelen en verzorgt hij het voorraadbeheer van de materialen. Verder droeg betrokkene als technisch medewerker mede zorg voor het aanpassen en repareren van apparatuur.

De heer Renssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. (Marijke) Ron-Vriezen doet sinds 1993 veel vrijwilligerswerk bij de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, waar ze secretaris en bestuurslid was en nu lid is van de Evenementencommissie en de Commissie Eredienst. Sinds 2020 treedt zij ook op als gabbai (ondersteuner en regelaar tijdens de eredienst in de synagoge). Meer dan 20 jaar is ze voorzitter van de Women's International Zionist Organization (WIZO) Nederland, afdeling Gelderland, een wereldwijde vrijwilligersorganisatie van joodse vrouwen die educatieve en sociale projecten in Israël ondersteunt. Sinds een jaar of 6 is ze bestuurslid van WIZO-Nederland en afgevaardigde naar de European Council of WIZO Federations. Net zo lang is ze bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Apeldoorns Gidsen Collectief, als pr-functionaris en stadsgids. Ze verzorgt ook de wandelingen op het terrein van de voormalige Joodse psychiatrische instelling Apeldoornsche Bosch. Sinds 2018 is ze lid van de werkgroep Joods Gelderland en Overijssel, die jaarlijks een netwerkbijeenkomst organiseert voor iedereen met een joodse achtergrond in Gelderland en Overijssel, met als doel het bevorderen van de onderlinge samenhang en verbinding.

Mevrouw Ron-Vriezen is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R. (Rob) Spelde is vrijwilliger en bestuurslid geweest van voetbalvereniging SV Beatrix in Hoenderloo. Hij was jeugdleider en trainer en schreef artikelen in het clubblad. De vereniging is in 2016 opgeheven. Sinds 1999 is hij initiatiefnemer, hoofdredacteur, auteur en producent van het huis-aan-huisblad De Nieuwe Plaggensteker, de dorpskrant in Hoenderloo. Hij is ook medeoprichter en voorzitter van de vereniging Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie (HAJO). Deze vereniging organiseert lokale activiteiten voor de jeugd zoals het jaarlijkse Hoenderpop en de dorpsquiz. Ook was hij 10 jaar ondersteuner en mantelzorger voor een dorpsgenoot. Hij hield hem gezelschap, regelde passende huisvesting en ondersteunde bij huishoudelijke activiteiten. Sinds een jaar of 10 is hij namens HAJO bestuurslid van de Stichting Sociaal en Cultureel Jongerenwerk Hoenderloo. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij en secretaris van de Vereniging Hoenderloo's Belang, die fungeert als dorpsraad. Sinds 5 jaar is hij webredacteur bij www.Hoenderloo.nl, opgezet door de Hoenderloose Zakenvereniging en Hoenderloo’s Belang, om zowel bezoekers als inwoners te informeren over het dorp.

De heer Spelde is benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J. (Huub) Stammes heeft veel vrijwilligersactiviteiten gedaan bij verschillende sportverenigingen. Hij was wedstrijdsecretaris bij Atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard, waar hij een nieuw administratief systeem opzette. Daarnaast was hij 30 jaar lang vrijwilliger en bestuurslid van de Nederlandse Triathlonbond. Hij bereidde de eerste deelname van de bond aan de Olympische Spelen voor en zette selectiecriteria op. Ook was hij lid van het toezichthoudend orgaan van de bond. Hij was initiator en organisator van de Triathlon Nieuwe Niedorp, waarbij hij vernieuwende ideeën inbracht om de triathlon publieksvriendelijker te maken. Dat zorgde voor een grote toeloop van zowel sporters als publiek. Ook was hij initiator en organisator van de side-events tijdens de doorkomst van de Giro d'Italia in Soest. Gedurende een aantal jaren was hij lid van de Raad van Toezicht bij het Longfonds. Hij was ook voorzitter van Wielervereniging Eemland in Amersfoort, waar hij nu vertrouwenspersoon is. In Amersfoort was hij ook bestuurslid van Stichting Fiets033, die zich inzet voor het promoten van de fietssport door het organiseren van evenementen, zoals toertochten, wielerklassiekers en het NK wielrennen voor jeugdrenners.

De heer Stammes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J. (Gert) Steunenberg is meer dan 50 jaar lid van sportvereniging Groen Wit '62. De helft van die die 50 jaar was hij secretaris binnen het bestuur. Nu is hij nog steeds wedstrijdsecretaris, kantinevrijwilliger, speaker, elftalleider, gastheer, scheidsrechterscoördinator, medeorganisator van toernooien en lid van diverse commissies. Hij is ook betrokken bij de biljartclub, die sinds 2 jaar officieel onderdeel is van Groen Wit ’62.

De heer Steunenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.J. (John) Tanasale is vanaf 2010 vrijwilliger geweest bij de Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Hij was 'master of the house', de gastheer van het dorp en de dorpsraad. Hij ruimde elke dag het zwerfvuil op en beheerde de Ontmoetingsplek De Hoge Weye, waar hij elke dag aanwezig was. Hij faciliteerde allerlei activiteiten in deze ontmoetingsruimte en hielp daarbij, zoals taallessen voor statushouders. Ook verzorgt hij het wasgoed en de catering, en twee keer per week een gezamenlijke maaltijd voor de buurtbewoners. Hij maakt de wekelijkse nieuwsbrief voor alle dorpsgenoten, waarvoor hij ook de fotografie verzorgt. Hij coördineert het plaatsen en verzorgen van de bloem- en boombakken in het dorp.

De heer Tanasale is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M. (Michel) Theeboom is kortgeleden verhuisd van Den Haag naar Apeldoorn. Hij is tot september 2024 werkzaam als hoofdinspecteur bij de Nationale Politie. Sinds 2012 is hij voorzitter van het Joods Politie Netwerk Den Haag. Hij werkte aan een educatiefilm voor de politie over hoe om te gaan met discriminatie en in het bijzonder antisemitisme. En schreef mee aan het boekje 'Jodendom en antisemitisme in Nederland: herkennen, begrijpen en anticiperen'. Voorheen onderhield hij het contact met het Centraal Joods Overleg (CJO) over hoe de bestrijding van antisemitisme geborgd kon worden binnen de politieorganisatie. Vanuit dit initiatief heeft de minister van J&V de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangesteld (2021): de voorzitter van het CJO. De heer Theeboom fungeert voor hem als sparringpartner en zij bespreken de incidenten en welke interventies er mogelijk zijn. Sinds 2018 is hij lid van het Netwerk Divers Vakmanschap/Bondgenoten bij de Nationale Politie. Hij zet zich in voor de verbinding met de Joodse gemeenschap en voor meer diversiteit binnen de politie. Verder is hij lid van het Anne Frank Huis-politieteam, bestuurslid van het Centraal Joods Overleg, lid van de cliëntenraad bij het Joods woonzorgcentrum Mr. L.E. Visserhuis te Den Haag en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag.

De heer Theeboom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S. (Sjoerd) Veeneman is groenteman en eigenaar van Veeneman Groenten & Fruit. Als groenteman vervult hij ook een maatschappelijke functie. Zo bezorgt hij bij oudere mensen die niet naar de winkel kunnen een gezonde maaltijd en houdt hij een praatje met hen. Hij is ruim 25 jaar bestuurslid en later voorzitter geweest van Winkeliersvereniging Hart van Zuid. Hij organiseerde buurtactiviteiten, braderie en feesten en hielp hij bij opknappen van het plein. Hij is ook al lange tijd secretaris van het kwaliteitsgilde Stichting de Echte Groenteman, waar hij ook lid is van de reclamecommissie en diverse acties organiseert, onder andere voor veilig ondernemen. Verder was hij 8 jaar lang penningmeester en lid van de evenementencommissie bij voetbalvereniging Columbia. Op dit moment is hij penningmeester van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Kerschoten, waarvoor hij meehelpt om activiteiten voor klanten en de buurt te organiseren.

De heer Veeneman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I. (Ingrid) Veldhuis-van den Brink is 9 jaar bestuurslid geweest van Drum- en Showfanfare Actief in Deventer. Daarnaast is zij sinds 2009 vrijwilliger bij Zwemvereniging Aquapoldro, onder andere als trainer, coach, official, organisator van thuiswedstrijden en lid van de zwemcommissie. Verder verricht zij hand-en-spandiensten, zoals het ondersteunen van de activiteitencommissie en de voorzitter. Sinds ruim 10 jaar is zij ook bestuurslid van Vrouwenvereniging Antoe in Klarenbeek, waar zij meewerkt aan het opstellen van het activiteitenprogramma en het organiseren van maandelijkse thema-avonden.

Mevrouw Veldhuis-van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.A.W. (Marcel) Wentink is al een jaar of 13 vrijwilliger bij Stichting MEE Samen. Hij is lid van werkgroepen voor mensen met autisme en niet aangeboren hersenletsel (NAH), werkt mee aan voorlichting over beperkingen en schrijft beleidsstukken. Ongeveer net zo lang is hij vrijwilliger bij Stichting InKluZie, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseert voor kinderen en volwassen met én zonder beperking. Hij begeleidt diverse activiteiten bij het Kristal, de ontmoetingsplek in de wijk Zuidbroek. Daar is hij ook actief bij het Leerorkest, waar 100 kinderen met en zonder beperking samen muziek maken. Hij maakt technische aanpassingen aan muziekinstrumenten om het kinderen makkelijker te maken mee te doen. Sinds een aantal jaren is hij ook bestuurslid van InKluZie. Hij was ook vrijwilliger bij De Klup, die activiteiten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Hij begeleidde de SchaakKlup, was adviseur op het terrein van communicatie en pr en coördinator van de werkgroep 50 jaar de Klup en het jubileumboek. Bij GIGANT is hij vrijwilliger bij Theatergroep WirWar, die bestaat uit spelers met NAH. Als lid van de werkgroep denkt hij mee over ontwikkelingsmogelijkheden, communicatielijnen, marketing, optreedlocaties en de inhoud van de voorstellingen. Hij is ook vrijwilliger bij Wende autismecafé, onderdeel van GIGANT. Daar is hij gastheer en organisator van diverse activiteiten. Daarnaast is hij actief bij de projectgroep KOM Laat je zien! De projectgroep is een samenwerking tussen MEE Samen, Stichting InKluZie, de Klup en GIGANT. In de projectgroep wordt gewerkt aan de verbetering van kunst- en cultuurparticipatie voor mensen met een beperking in Apeldoorn, omdat het aanbod vaak onvoldoende aansluit bij de wensen en mogelijkheden van mensen met een beperking

De heer Wentink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.J.A. (Theo) Witlox is bijna 40 jaar collectecoördinator geweest bij het Longfonds. In 2001 was hij een van de oprichters van RTV Apeldoorn, waar hij nu stationmanager is. Hij volgt de lokale politiek op de voet en draagt zo veel bij aan de lokale informatievoorziening. Hij zette programma's op vanuit de wijken, zoals Het geluid van Zuid. Als stationmanager is hij verantwoordelijk voor de gehele organisatie en is hij de creatief leider. Hij zorgt ervoor dat de doelen gehaald worden volgens de strategie van het netwerk. Hij zette in op de intensieve samenwerking met Omroep Gelderland door uitwisselingsprogramma's en redactionele uitbreiding. Ook richtte hij een ziekenomroep op in samenwerking met zorginstellingen. In 2021 raakte RTV Apeldoorn de officiële licentie als publieke lokale omroep kwijt, maar hij zet zich er tot vandaag nog voor in om RTV Apeldoorn op een commerciële manier via internetuitzendingen in de lucht te houden.

De heer Witlox is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uw Reactie
Uw Reactie