Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwsoverzicht

Bekijk het nieuwsoverzicht.

Mijn Apeldoorn

 • Zeventig procent van Apeldoorn voor vuurwerkvrije zones
  16-07-2019 14.30 uur
  Een ruime meerderheid (70%) van de Apeldoornse inwoners is voor vuurwerkvrije zones. 58% van de inwoners zou graag zien dat in Apeldoorn helemaal geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken. Dat blijkt uit een representatief onderzoek die in opdracht van de gemeenteraad van Apeldoorn is uitgevoerd door bureau Kennis en Verkenning uit Deventer. Het is nu aan de raad wat zij met de resultaten van het onderzoek doen.
 • Windenergie besproken in politieke markt van 11 juli
  12-07-2019 14.45 uur
  Tijdens de politieke markt van 11 juli kwam het onderwerp windenergie aan bod. Totaal 37 insprekers voerden het woord en gaven hun reactie op het onderwerp. Daar was de volle vier uur tijd voor nodig. De politieke behandeling van het onderwerp is daarom verschoven naar 12 september. Dan zullen de raadsfracties met elkaar discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek van het college en hoe het gewenste vervolgproces eruit moet zien. Hierbij betrekt de raad de reacties uit de inspraak.
 • Inspraakprocedure Afwegingskader Zonneparken van start
  11-07-2019 11.25 uur
  Vanaf 11 juli tot en met 20 september 2019 ligt het concept Afwegingskader Zonneparken van de gemeente Apeldoorn ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.
 • Voorrang voor drukke plekken bij bestrijding eikenprocessierups
  09-07-2019 15.25 uur
  De eikenprocessierups zorgt in grote delen van Nederland en ook in Apeldoorn voor overlast. Bij 2500 eiken in Apeldoorn zijn inmiddels nesten met ‘jeukrupsen’ aangetroffen. De afgelopen tijd is de bestrijdingscapaciteit ingezet om nesten rondom schoolpleinen te verwijderen. Nu bijna alle schoolpleinen rupsvrij zijn, richten we ons op plekken waar veel mensen komen en waar de overlast het grootst is.
 • Verzilver uw Dak programma biedt kansen voor zonne-energie projecten bij bedrijven
  04-07-2019 10.50 uur
  Het programma Verzilver uw Dak biedt ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Ook ondernemers die reeds een SDE+ subsidie hebben aangevraagd, kunnen profiteren van dit programma. Om ondernemers op deze mogelijkheden te attenderen, stuurt de gemeente Apeldoorn aan circa 500 bedrijven een brief.

Nieuwsarchief