Fotograaf: Rob Voss

Studenten Marechaussee worden op Marktplein beëdigd

29 officieren in opleiding bij de Koninklijke Marechaussee worden op 11 juli op het Marktplein beëdigd. Zij leggen dan de eed of de belofte af op de Standaard van de Marechaussee. Daarmee beloven zij trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Om de band tussen de Koninklijke Marechaussee en Apeldoorn te benadrukken is de beëdiging voor publiek toegankelijk.

De commandant van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn, kolonel Willemijn Arends, neemt de eed of de belofte af. 

De officieren in opleiding ronden binnenkort de Vaktechnische Opleiding (VTO) af aan het OTCKMar en zullen tijdens de beëdiging ook hun diploma uitgereikt krijgen. Op de Vaktechnische Opleiding worden zij onder meer opgeleid tot algemeen opsporingsambtenaar en Officier van Dienst Politie (OVDP). Ook krijgen ze les in leiderschap, inlichtingen, bewaken en beveiligen, en personeelsmanagement.

De cadetten zijn studenten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Zij volgen de 1-jarige Korte Officiersopleiding (KOO) of de 4-jarige Militair Wetenschappelijke Opleiding (MWO). De Vaktechnische Opleiding is daar een vast onderdeel van.

De meesten gaan in de toekomst aan de slag als teamleider op een operationele brigade van de Marechaussee. Vanwege de opleiding in de stad en de vele oefeningen en trainingen in en om Apeldoorn zijn de stad en de Marechaussee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie