Fotograaf: Stockfoto Vecteezy

Langere Wmo-indicaties voor meer rust bij inwoners

Gemeente Apeldoorn verandert de aanpak van Wmo-indicaties. Wijkconsulenten van Samen055 kunnen vanaf nu Wmo-indicaties geven voor een langere periode, tot wel 20 jaar. In die 20 jaar evalueren zij samen met de inwoner hoe het gaat. Deze nieuwe aanpak verschilt van de huidige standaard, waarbij herindicaties regelmatig terugkomen. Deze gesprekken zorgen voor veel spanning bij inwoners die langdurige of blijvende ondersteuning nodig hebben vanwege ziekte of beperking.

De nieuwe aanpak biedt meer rust en zekerheid, vooral voor inwoners bij wie de persoonlijke situatie of hulpvraag niet verandert of verbetert. Elke herindicatie zorgt bij deze inwoners voor stress, omdat zij bang zijn hun hulp te verliezen en steeds hun verhaal opnieuw moeten vertellen.

Wethouder gezondheid, Anja Prins
“Met deze nieuwe aanpak, krijgen inwoners meer rust en zekerheid. Een positieve ontwikkeling. ”

Wethouder gezondheid, Anja Prins: “Met deze nieuwe aanpak, krijgen inwoners meer rust en zekerheid. Een positieve ontwikkeling. Zeker voor de doelgroep die al genoeg uitdagingen kent. En de wijkconsulenten krijgen hierdoor meer tijd voor contact met de inwoner en het helpen organiseren van ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie.”

Er blijft contact

Wijkconsulenten willen graag horen hoe het met de inwoner gaat en of de geboden ondersteuning nog passend is. Daarvoor vinden evaluatiemomenten plaats in plaats van herindicatiemomenten. Wanneer en hoe vaak, hangt af van de persoonlijke situatie. De wijkconsulent neemt hiervoor contact op met de inwoner. Inwoners zijn wel verplicht om veranderingen in hun situatie direct door te geven. Bij tussentijdse vragen kunnen inwoners ook altijd contact opnemen met de wijkconsulent van Samen055, telefoonnummer 055 580 11 40.

Een langdurige indicatie kan veranderen

Een langdurige indicatie betekent niet dat alles hetzelfde blijft tot de einddatum. Omstandigheden kunnen namelijk veranderen. Misschien heeft de inwoner in de toekomst andere ondersteuning nodig die beter past. Ook kunnen wijzigingen in de wet of gemeentelijke regels invloed hebben op de indicaties. Dit gebeurt altijd in overleg met de inwoners, er verandert niets zonder dat de inwoner dit weet.   

Overgang naar de nieuwe aanpak

Een groot aantal inwoners komt direct in aanmerking voor de langdurige Wmo-indicatie. Zij ontvangen nu huishoudelijke hulp, duurzame dagbesteding of doen een beroep op respijtzorg. Deze inwoners krijgen hierover een brief. Gemeente Apeldoorn vraagt geduld aan inwoners die geen brief hebben gehad. Ook als zij denken wél een langdurige indicatie te kunnen krijgen. 

Hieronder leest u welke producten in aanmerking komen voor een langere indicatie. Ook vindt u onderaan de pagina veelgestelde vragen en antwoorden.

Producten die in aanmerking komen voor een langere indicatie

 • Begeleiding individueel Basis: tot maximaal 3 jaar
 • Begeleiding groep duurzaam intensief (inclusief vervoer van en naar de dagbesteding)
 • Huishoudelijke hulp: schoon huis
 • Huishoudelijke hulp: regie op gestructureerd huishouden
 • Maaltijdbegeleiding
 • Persoonlijke verzorging
 • Respijtzorg: afhankelijk van de beschikbare plekken

Ik heb geen brief gehad, waarom krijg ik geen langere Wmo-indicatie?

Dat kan om verschillende redenen:

 • U heeft meerdere indicaties voor ondersteuning die in aanmerking komen voor langere duur.  Als 1 hiervan voor een periode van korter dan 3 jaar is afgegeven, dan willen we u eerst spreken. Dit gebeurt in het gesprek over de indicatie die als eerste afloopt.
  Bijvoorbeeld: u heeft huishoudelijke hulp voor 4 jaar en begeleiding voor 1 jaar. De indicatie voor begeleiding loopt op 1 november 2024 af. In het herindicatiegesprek voor de begeleiding bespreekt de wijkconsulent gelijk of de einddatum van de huishoudelijke hulp op 20 jaar kan worden gezet.
 • U heeft ondersteuning voor korter dan 3 jaar en deze wordt niet zonder een gesprek omgezet naar lange duur. In het eerstvolgende herindicatiegesprek overlegt de wijkconsulent met u of uw ondersteuning voor langere tijd afgegeven kan worden.
 • U heeft ondersteuning die niet in het lijstje voorkomt. De verwachting is dat uw situatie nog kan veranderen of verbeteren.

Weet mijn aanbieder dat ik een indicatie voor 20 jaar heb gekregen?

Ja, alle aanbieders zijn door ons geïnformeerd.

Waarom is mijn indicatie verlengd?

U maakt een langere periode gebruik van deze ondersteuning. Uw persoonlijke situatie is niet veranderd en/of uw hulpvraag is hetzelfde gebleven. We hebben de verwachting dat u de komende tijd ondersteuning nodig zal hebben. Met deze verlenging willen we u meer zekerheid geven dat u de ondersteuning blijft ontvangen.

Heeft deze verlenging invloed op de ondersteuning die ik ontvang?

Nee, u blijft dezelfde ondersteuning ontvangen. Alleen de einddatum is verlengd. U houdt dezelfde aanbieder. En het aantal uren ondersteuning dat u nu per week ontvangt verandert bij deze verlenging ook niet. In de toekomst kunnen er wel wijzigingen zijn.

Kan een langdurige indicatie nog wijzigen?

Ja, dat kan. Het is belangrijk om te weten dat een langere indicatie niet altijd betekent dat deze ongewijzigd blijft tot de einddatum. Misschien heeft u in de toekomst andere ondersteuning nodig die beter bij uw hulpvragen past. Dit gaat altijd in overleg met u. Er verandert niets zonder dat u dat weet.

Heeft deze verlenging invloed op mijn eigen bijdrage?

Alleen de einddatum van uw indicatie is veranderd. Daarom blijft uw eigen bijdrage of vrijstelling op dit moment gelijk.

Blijf ik contact houden met de gemeente?

Zeker, we houden contact met u. We bespreken bijvoorbeeld hoe het met u gaat en of de ondersteuning die u ontvangt nog steeds bij u past. Dit noemen we een evaluatiegesprek. Wanneer en hoe vaak we evalueren is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De wijkconsulent neemt contact met u op om een afspraak voor dit evaluatiegesprek te maken.

Wanneer is mijn eerste evaluatiegesprek?

Er zijn heel veel inwoners die net als u op het zelfde moment een langdurige indicatie krijgen. Hierdoor kan het langer duren voordat de wijkconsulent contact met u opneemt om het evaluatiegesprek te plannen. Dit gesprek vindt in ieder geval plaats binnen nu en 3 jaar. U mag natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen.

Moet ik veranderingen doorgeven?

Ja, dit bent u verplicht. Bijvoorbeeld een verhuizing, huisgenoten die bij u komen wonen of vertrekken, als u langere tijd naar het buitenland gaat of wanneer u een Wlz-indicatie heeft gekregen. Wacht niet tot het volgende evaluatiegesprek. Laat het zo snel mogelijk weten aan uw eigen wijkconsulent of bel met Samen055, telefoonnummer 055 580 1140.

Uw Reactie
Uw Reactie