Afbeelding: Freepik

Langer veilig thuis wonen met slimme sensoren

250 zelfstandig wonende 70+’ers in gemeente Apeldoorn kunnen meedoen met het project ‘Leefsamen’. Dit project van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en is gericht op veilig zelfstandig wonen. Deelnemers aan het project krijgen in hun woning slimme sensoren, zoals rookmelders en deurcontacten. Zo nodig krijgen zij ook een alarmknop.

Er gaat een alarm af als de sensoren bijvoorbeeld brand of een val detecteren Het alarm gaat dan naar de telefoon van de naasten. Zij kunnen dan hulp bieden. Als naasten niet reageren, krijgt de servicecentrale een oproep.

Langer zelfstandig thuis wonen

Wethouder Anja Prins beveelt Leefsamen van harte aan: “Door de inzet van de technologie van Leefsamen kunnen oudere inwoners op een veilige manier langer zelfstandig thuis blijven wonen. Naasten of hulpdiensten kunnen snel hulp bieden als dat nodig is. Dat geeft deze inwoners en hun naasten een veilig en gerust gevoel.”

Woonscan

Het veilige gevoel wordt versterkt door de woonscan die Leefsamen uitvoert bij alle deelnemers. Zij krijgen op basis van de scan advies over de veiligheid van de woning. Hierna installeert een medewerker van Leefsamen het pakket en volgt uitleg over de werking van de sensoren.

Beperkt aanbod

In 2023 hebben al Apeldoornse ouderen meegedaan. In de nieuwe ronde zijn er 250 plekken beschikbaar. Daarom ontvangen inwoners van 70 jaar en ouder een brief van de gemeente. Hierin staat meer informatie over het project en het aanmelden hiervoor.

Meer informatie

Gemeente Apeldoorn werkt samen met Akkedeer, de aanbieder van Leefsamen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Leefsamen.

Uw Reactie
Uw Reactie