Zorgregio ontbindt contract met aanbieder

Gemeente Apeldoorn heeft onderzoek laten doen naar de in Apeldoorn gevestigde zorgaanbieder InCtrl Zorgnetwerk, nadat de gemeente in 2023 meerdere signalen over onrechtmatigheden ontving over deze organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd door de toezichthouders van de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Via dit samenwerkingsverband werken 8 gemeenten waaronder Apeldoorn samen op het gebied van de inkoop van zorg voor hun inwoners. In het onderzoek is aangetoond dat er daadwerkelijk structurele onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden over meerdere jaren. Om deze reden hebben de gemeenten van de zorgregio besloten om het contract per direct te ontbinden.

InCtrl Zorgnetwerk biedt individuele begeleiding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en individuele ambulante thuisbegeleiding en behandeling vanuit de Jeugdwet in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Voortzetten zorg voor inwoners grote prioriteit

In een situatie als deze heeft het voortzetten van de zorg voor onze inwoners de hoogste prioriteit. Op dit moment ontvangen in Apeldoorn nog 45 inwoners vanuit de Jeugdwet en 21 inwoners vanuit de Wmo zorg van deze aanbieder. Zij zijn persoonlijk geïnformeerd over de situatie. De gemeente Apeldoorn blijft in nauw contact met deze inwoners zodat zij passende ondersteuning blijven ontvangen.

Rechtmatigheidsonderzoek

Naar aanleiding van de signalen die Apeldoorn ontving is de aanbieder in december 2023 geïnformeerd dat de toezichthouders van de zorgregio een rechtmatigheidsonderzoek gingen starten. Het onderzoek dat de toezichthouders uitvoerden, richtte zich voornamelijk op begeleiding individueel die door de aanbieder in het kader van de Wmo wordt geboden aan Apeldoornse cliënten.

Half mei is het onderzoeksrapport opgeleverd. In het onderzoek is aangetoond dat er daadwerkelijk structurele onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden bij de aanbieder over meerdere jaren. Zoals het indienen van onrechtmatige declaraties.

Goede en veilige zorg

Wethouder zorg Anja Prins: “Onze grootste prioriteit is dat inwoners kwalitatief goede en veilige zorg ontvangen. Daar is al onze inzet op gericht. We bewaken de kwaliteit en rechtmatigheid van die zorg voor onze inwoners ook door op te treden tegen aanbieders die (doelbewust) onterecht zorg declareren.”

De gemeente Apeldoorn doet aangifte tegen deze aanbieder en is van plan om onrechtmatige declaraties terug te vorderen. Omdat de gemeente zich er maximaal voor inspant dat gemeenschapsgeld daadwerkelijk terecht komt bij onze inwoners. Om deze reden is Apeldoorn in 2023 gestart met het versterken van de aanpak tegen zorgfraude. Deze aanpak omvat ook dat we maatregelen nemen om aanbieders met verkeerde intenties te weren.

Over de Zorgregio

Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Via dit samenwerkingsverband werken deze gemeenten samen op het gebied van de inkoop en transformatie van jeugdhulp, Wmo en MO/BW (maatschappelijke opvang en beschermd wonen).

Uw Reactie
Uw Reactie